Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Malvik har tatt i bruk en ny modell som setter mennesker i sentrum og ikke systemer. Albert Verhagen, kommunalsjef for helse og velferd og Siri Busklein, avdelingsleder i hjemmetjenesten tok imot prisen på vegne av Malvik kommune. Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge

Melhus er vinner av Leve hele livet-prisen 2022

Samfunns- og tjenesteutvikling

− Årets prisvinner har en langsiktig plan for hvordan deres innbyggere skal oppleve gode og meningsfulle dager, understreket Johan Torgersen, divisjonsdirektør for Forløp og tjenester i Helsedirektoratet, da han delte ut prisen under Leve hele livet konferansen 16. november.

Få de første setningene til å fly – får du en god start, kan mye tilgis senere i talen, sier  Johanna Ellefsen Rostad i ett av sine råd. Foto: ThisIsEngineering / Pexels

I have a dream – hvordan skrive en tale som sitter

Ledelse

På et eller annet tidspunkt må alle ledere holde taler. Hvordan går du fra å stotrende lese opp fra et manusark til å snakke med en flyt som begeistrer tilhørerne? Johanna Ellefsen Rostad har vært profesjonell taleskriver på heltid og gir deg i denne artikkelen gode tips til hvordan du får det til. Du blir kanskje ikke helt Martin Luther King, men kan bli temmelig god likevel!

Når vi kan snakke åpent med dem vi jobber sammen med, bygger vi en gjensidig trygghet i hverandre. Vi har respekt for hverandre, og er lydhøre for hva vi trenger for å trives og utvikle oss – som igjen forbedrer arbeidsmiljøet og kan forebygge sykefravær. Illustrasjon: Arbeidsmiljøportalen

Dette skaper et godt arbeidsmiljø

Samfunns- og tjenesteutvikling

Uansett bransjer eller arbeidsplass er det visse faktorer som har mye å si for hvordan vi har det på jobb.

Christer Gundersen: Tiden er inne for å etablere et teknologisk miljø eller senter som samler de beste forskerne, teknologene og eksperter fra andre relevante disipliner for å tegne det digitale kartet på vegne av fellesskapet, og ta rollen som digital byplanlegger når nye tjenester og områder, som Metaverset, er under utvikling. Foto: Espen Røst/ Norad

Metaverset: Den nye digitale allmenningen?

Innovasjon og digitalisering

− Skal vi prøve å påvirke utviklingen før vi er mer avhengig av plattformene enn de er av oss, spør Christer Gundersen i dette innlegget på digi.no.

Prosjektet har begrenset seg til kunstig intelligens brukt som klinisk beslutningsstøtte. Fullt autonome KI-systemer uten menneskelig innblanding vil kreve videre utredning. Illustrasjonsfoto: Helse Bergen HF

Helse Bergen, sluttrapport: Kunstig intelligens i oppfølging av sårbare pasienter

Innovasjon og digitalisering

Med kunstig intelligens er det mulig å peke ut hvilke pasienter som står i fare for å komme kjapt i retur til sykehuset. Ved å bruke et slikt verktøy kan helsevesenet gi bedre oppfølging på tvers av helsetjenestene, i håp om å spare pasientene (og samfunnet) for unødige innleggelser. 

En nysgjerrig leder kan teste ut forskjellige grep for å løsne på tungebåndet hos innsiktsfulle medarbeidere, skriver Øyvind Kvalnes. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Taushetsmysteriet

Ledelse

Ledere trenger å ta på alvor årsakene til at folk holder seg tause selv om de har viktige ting å si.

Fremtidsrettede arbeidsgivere rekrutterer fra hele befolkningen. Foto: fauxels / Pexels

Hva kjennetegner en god og fremtidsrettet arbeidsgiver?

Ledelse

Vi har vært igjennom den største endringen i arbeidslivet på lang tid, og vi skal ikke tilbake til sånn det var før. Halvparten av norske arbeidstakere vurderer nå å skifte jobb, og mange bedrifter opplever høy turnover. Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for å sikre deg rett kompetanse framover, tiltrekke deg de beste og beholde de du har? Her er rådene fra Abelias ekspertutvalg.
Vi vet fra forskningen at erfaring med arbeidsinkludering – både gode og dårlige – gjør virksomheter mer tilbøyelige til å inkludere flere, skriver artikkelforfatterne. Foto: Wikipedia

De «med hull i cv-en» ble de mest engasjerte og lojale ansatte

Samfunns- og tjenesteutvikling

Ansatte rekruttert via Nav omtales som de mest engasjerte og lojale i bedrifter vi har snakket med – de har «kjent på utenforskapet» og ønsker seg ikke tilbake. Men en spesiell type ledelse må til.

Korte åpningstider og lang ventetid på telefon utgjør en risiko for at Nav-kontorets funksjon som samfunnets siste sikkerhetsnett ikke fungerer etter hensikten, skriver Helsetilsynet i rapporten. Foto: NAV

Korte åpningstider og lang ventetid på telefon utgjør en risiko

Samfunns- og tjenesteutvikling

Helsetilsynet ser alvorlig på at det fører til at enkelte brukere ikke får hjelp til å dekke grunnleggende behov som penger til mat, strøm og bolig, til riktig tid. I en rapport forteller de at Statsforvalterne i 2020 og 2021 undersøkte tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav ved oppmøte, på telefon og digitalt i 70 kommuner. Nav stiller seg bak Helsetilsynets vurdering.

Det er flest blant de yngste, de med lavest inntekt og innbyggere i distriktskommuner som mener at det er myndighetene som må sørge for tilpassede boliger til de som trenger det. Foto: Husbanken

7 av 10 mener det offentlige har ansvaret for å tilpasse boligen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det kommer frem i Husbankens boligundersøkelse for 2022. De færreste eneboliger, rekkehus og eldre leiligheter i Norge er egnet for personer med nedsatt bevegelighet, ifølge de som har svart på Husbankens boligundersøkelse. Bare 3 av 10 opplever at boligen de bor i kan brukes av alle.
Om lag 50 deltakere som representerer kommunale og fylkeskommunale eldreråd har vært med på piloten for eldrerådsopplæring. Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge.

Eldrerådsopplæring testet ut i Vestfold og Telemark

Samfunns- og tjenesteutvikling

Senteret for et aldersvennlig Norge har i samarbeid med KS og Pensjonistforbundet i oppdrag fra regjeringen å utvikle et opplæringstilbud for eldreråd. I høst er en egen pilot testet ut med deltakere fra kommunene i Vestfold og Telemark.
Selvledelse handler om å lede seg selv og å tenke på seg selv som en annen person man har ansvaret for å lede, sier Fred-Ragnar Skau-Nilsen. Foto: Privat

Lær deg digital selvledelse og sett teknologien i arbeid!

Ledelse

Med digital teknologi overalt er utfordringen for mange at de lett blir distrahert fordi de dras i flere retninger på en gang. Men med digital selvledelse kan du lære deg å ta kontroll over alle disse distraksjonene – og la PC-en gjøre mer av jobben, slik at du kan konsentrere deg om det du virkelig er god til.

De fleste digitale oppgaver krever mange ulike ferdigheter. Det hjelper lite at du er proff på bruk av digital ID og e-post hvis oppgaven også krever at du skal overføre filer fra en enhet til en annen – og det er noe du ikke mestrer. Illustrasjonfoto: Fra rapporten Befolkningens digitale kompetanse og deltakelse

Er du innafor eller utafor?

Digital inkludering

Digitaliseringen bidrar uten tvil til effektivisering, underholdning og sosialisering for de aller fleste. Men hvordan påvirker det de som av ulike årsaker står utenfor det digitale fellesskapet?

Regjeringen har lagt frem en skryteliste av nye digitaliseringstiltak, men tiltakene har liten eller ingen relevans for de utfordringene offentlig sektor står overfor, skriver Arild Haraldsen. Illustrasjonbilde: Johan Nygaardsvolds plass kan se slik ut i det nye regjeringskvartalet (Statsbygg / Team Urbis)

Regjeringen innfører hvileskjær i digitaliseringen

Innovasjon og digitalisering

Regjeringens retorikk om satsing på digitalisering faller igjennom i møtet med virkeligheten, skriver Arild Haraldsen i Computerworld. Og mener det gir stor fallhøyde.

Levetiden på offentlige IT-systemer er på 15 til 20 år, nå er det tid for et generasjonsskifte, men utviklingen går sakte, mener Aleksander Øines. Foto: Privat

Digitalisering av offentlig sektor står nesten stille

Innovasjon og digitalisering

− Med dagens utviklingstakt vil vi om ti år fortsatt måtte fylle ut «dumme skjemaer» om hva vi heter og hvor vi bor, skriver Aleksander Øines i dette innlegget på digi.no
Digitaliseringsrådet vender blikket mot framtiden. Noen trender vil påvirke offentlig sektor sterkt i tiden som kommer. Hva kan disse trendene bety for ledere som ønsker fornyelse og mer samarbeid? Illustrasjon: Utsnitt fra rapporten

Digitaliseringsrådet har lansert årets erfaringsrapport

Innovasjon og digitalisering

- Vi i Digitaliseringsrådet ser at offentlig sektor må samarbeide bedre. Vi ønsker at offentlig sektor skal lykkes med sine høye ambisjoner på vegne av samfunnet, sier leder Svein Kristensen om årets erfaringsrapport "Samarbeid - fra ord til handling!".

Gjennomtrekken synker når lederen bruker mye inspirasjon, og øker når lederen bruker lite inspirasjon. Foto: Campaign Creators / Unsplash

Ledelse som gir høy gjennomtrekk

Ledelse

Høy gjennomtrekk blant medarbeidere er en kostbar utfordring i mange virksomheter. Det å finne årsakene til, og kunne forsøke å forebygge høy gjennomtrekk, er derfor viktig for mange ledere. Men når ledere spør hver enkelt medarbeider om årsaken til at de slutter, får de ofte ikke gode eller pålitelige svar. Spesielt ikke hvis det er lederen selv som er hovedproblemet.

Ett av de sosiale tilbudene 02.11 var flytende badstu og sjøbad. Nordlys gjorde dette til en enda mer spesiell opplevelse. Foto: Torbjørn Vinje

Service- og tjenestekonferansen 2022 med fokus på endring — sammen

Samfunns- og tjenesteutvikling

2. november var det klart for Service- og tjenestekonferansen 2022 i Bodø med faglig spennende faglig program torsdag 3. og fredag 4.november. Temaet for konferansen er #ViEndrerSammen. Med over 250 deltakere er dette den viktigste konferansen for service i offentlig sektor i Norge. — Endringer lykkes når vi gjør dem sammen, sier Torbørn Vinje, daglig leder i Forum for offentlig service.

Camilla Dahl og Silje Andersen holdt en presentasjon om nye møteplasser i NAV under Service- og tjenestekonferansen 2022 i Bodø, 3.-4.11. Foto: Fra presentasjonen

FOS-podden: Hvorfor ikke møte saksbehandleren på kafé?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvis du i fremtiden har behov for hjelp fra NAV, er kanskje ikke NAV-kontoret stedet dere treffes på. Kanskje det passer bedre med et kafébesøk, en tur i parken eller et digitalt møte? Vi tok en prat med Camilla Dahl og Silje Andersen, som er prosjektledere for Fremtidens møteplasser i NAV. De er begge seniorrådgivere i NAV // Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Se for deg at du ikke får tatt del i velferdstilbudet, bare fordi du ikke er digital kompetent, sier Arild Bøe Pedersen. Foto: Kundeserviceavisen

- Det er viktig å hjelpe folk å mestre livet sitt i den digitale hverdagen

Samfunns- og tjenesteutvikling

1 million nordmenn føler på digitalt utenforskap, og deltar ikke i den digitale utviklingen slik som flertallet. Hva gjør dette med den enkelte og samfunnet? Dette er tema i denne podcast-episoden, med formidler og teknisk koordinator Arild Bøe Pedersen fra Mysen innbyggertorg i Indre Østfold kommune. Han kommer opprinnelig fra læreryrket, og har blant annet undervist i IKT.

Liv Oftedal Rossow er produktområdeleder i Oslo kommune. Hun jobber med å tilgjengeliggjøre helsedata på en effektiv måte for å skape bedre pasientopplevelser. Foto: Oslo kommune

Helsedata gir bedre pasientopplevelser

Innovasjon og digitalisering

Kundeserviceavisen har snakket med Liv Oftedal Rossow for å høre litt om hvordan Oslo kommune jobber med helsedata for å skape enda bedre pasientopplevelser. Hun jobber som produktområdeleder for Helsedata i Oslo, som er et produktområde i Oslo kommune. Rossow har jobbet med digital forvaltningsutvikling de siste seks årene.

Foto: Fra forsiden av NOU 2020:16 Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for alle

Gi innspill til stortingsmelding om levekår i byer og byområder

Samfunns- og tjenesteutvikling

Regjeringen har startet arbeidet med en melding til Stortinget om levekår i byer og byområder. Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker innspill til meldingsarbeidet fra blant andre frivillige og interesseorganisasjoner.

– Det vi ikke forstår, er at det skal satses så lite på investeringer som gir verdi for fremtiden: kunnskap og digitalisering, skriver Bruce Atle Karlsen (t.v.) , Chief Performance Officer i Abax, og Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia. Foto: Abax og Martin Philip Fjellanger

Kan vi få snakke med digitaliseringssjefen?

Innovasjon og digitalisering

Nå går det trått med digitaliseringen i Norge. I regjeringens forslag til statsbudsjett 2023 ser det ut til å ha stoppet helt opp, til tross for at det skjer mye i enkeltkommuner. Skal vi ikke begynne å ta dette på alvor snart?

Anne Lise Breidvik jobbar ved brukarstøtta til Digdir på Leikanger. Foto: Fra Digdirs video

Møte med dei sårbare brukarane

Digital inkludering

2022 var året då uttrykket digitalt utanforskap for fullt vart ein del av det offentlige ordskiftet. Men for dei som møter brukarane dagleg er ikkje dette noko nytt.

Et av de første trinnene for enhver mekling er å samle inn informasjon for å sikre at du forstår perspektivet til alle involverte, skriver Cecile Hammernes. Foto: Yan Krukov / Pexels

Fire trinn for å løse konflikter i teamet

Ledelse

Selv om det er en god relasjon i teamet ditt, vil det mest sannsynlig oppstå uenigheter blant en eller flere kolleger. Som leder vil det da bli ditt ansvar å megle mellom partene.
− Vi må skape velferd på nye måter, gjennom fokus på en helhetlig samfunnsutvikling og ved å få flere aktører på banen, sier Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge. Foto: Anastasiya Dalenka / Unsplash

Med flere eldre må velferden løses på nye måter

Samfunns- og tjenesteutvikling

I 2050 vil landets 11 fylker ha flere innbyggere over 65 år enn under 19 år. Det viser tallene i Statisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivingsrapport som ble lagt fram tidligere i år.
På scenen for å ta imot prisen var fra høyre Torstein Hoem, Skatteetaten, Unn-Merete Myrseth, Bits AS, Knut Magne Watne, Skatteetaten, Kristin Bjerkeland, NAV og Torun Wahl, Finans Norge. Foto: Terje Trobe/NOKIOS

Skatteetaten vant anerkjent digitaliseringspris

Innovasjon og digitalisering

Skatteetatens arbeid med obligatorisk tjenestepensjon gir resultater for både arbeidstakere, arbeidsgivere og pensjonsselskaper. – Det er en stor anerkjennelse at arbeidet har blitt hedret med en pris som denne, sier leder for divisjon informasjonsforvaltning i Skatteetaten, Torstein Hoem.

Spør kundene om de er fornøyde hos deg, om de får den hjelpen de trenger, og/eller om det er noe annet eller mer du kan gjøre for dem, skriver Merete Bergman Smit. Foto: Pixabay / Pexels

Bare 22% av kundene er fornøyd med tjenesten de får

Så hvordan vet du om kundene dine er fornøyde? Merete Bergman Smit er en av Danmarks mest erfarne servicekonsulenter. Hun er her i Kundeserviceavisen for å gi deg et innblikk i sine erfaringer, veilede og gi råd for å få kick-ass service.

Ved å få tilgang til prøvesvarene i kjernejournal vil det bli enklere for helsepersonell å ta beslutninger om videre behandling. Foto: Anna Shvets / Pexels

Skal gjøre prøvesvar tilgjengelig digitalt

Innovasjon og digitalisering

Med «Pasientens prøvesvar» vil helsepersonell få oversikt over laboratorie- og radiologisvar digitalt, uavhengig av hvor prøvene er tatt eller bestilt. På sikt skal løsningen også bidra til at innbyggere får enklere tilgang til egne prøvesvar. Utprøvingen for helsepersonell starter 24.oktober.
malin rygg og Kristin Ruud uubloggen

uubloggen: Åtte på gata om digitalt utanforskap - Kristin Ruud

- I dag deler vi intervjuet med Kristin Ruud, generalsekretær i Seniornett, i serien av videointervju frå Arendalsveka, skriver Malin Rygg, direktør i Tilsynet for universell utforming av ikt. - Temaet i serien er digitalt utanforskap og eg snakka med mange gode folk om dette. Intervjua deler vi her på bloggen i haust.

Programmet er gratis og er tilgjengelig for alle som ønsker å benytte det. Illustrasjon: NHO | Klipp og Lim Media

Lyst til å bli tryggere i lederrollen?

Ledelse

Da kan dette nye lederutviklingsprogrammet være noe for deg. Opplæringsprogrammet er utviklet via IA-bransjeprogrammet, som er en del av IA-avtalen 2019–2022.

Og husk: støtte fra nærmeste leder og kollegaer gjør alltid underverker, spesielt når noen opplever stress. Illustrasjon: idebanken.org

5 ting du bør vite om stress på jobben

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mye spiller inn på hvorfor vi blir stresset på jobben. Ofte kan det være en kombinasjon av jobb og ting som skjer ellers i livet. Men det som skjer på arbeidsplassen angår alle, og er noe vi kan gjøre noe med sammen. Her er fem ting du bør vite om stress på jobben, enten du er leder eller medarbeider.

Remi Berg (til v.) og Robin Brynildsen fra boligkontoret i Sarpsborg kommune er fornøyd med oversikten Kobo gir. Foto: Sarpsborg kommune

Tar kontroll over kommunal boligmasse

Samfunns- og tjenesteutvikling

Etter at Sarpsborg kommune ble med i Prosjekt Kobo har boligkontoret fått bedre oversikt over sin boligmasse og innbyggernes boligbehov. Dermed kan kommunen selge boliger de ikke har bruk for lenger.
Min oppfordring til kommunene er kort og godt, skriver Kari M Kristiansen: Ta i bruk arealplanen for å skape flere friske år for innbyggerne! Og til utbyggerne: Gi flere fag tilgang til arkitektens tegnebord! Samfunnsflokene løser vi i fellesskap.Foto: Pixabay / Pexels

Kunsten å bygge for mange friske år

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi blir flere eldre. Det er en gave, men det koster også mye, det vet kommunedirektørene. Løsningen kan oppsummeres slik: Flere friske år!