Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
mennesker, pcer, plansjer rundt et bord sett ovenfra

Å lede samarbeid er en av lederens viktigste oppgaver

Ledelse

Som leder i en kunnskapsorganisasjon blir det stadig viktigere å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid. Forskning viser at tverrfaglige team presterer mye bedre enn de tradisjonelle fagavdelingene. Og ettersom problemene vi løser på jobb blir stadig mer komplekse, kommer dette samarbeidet stadig mer til sin rett. Grunnen er at vi får et bredere tilfang av perspektiver og idéer noe som gir grunnlag for mer innovative løsninger på problemene vi løser. Som leder må du kunne legge til rette for at dette tverrfaglige samarbeidet faktisk blir verdiskapende.

Du skjelner knapt organisasjonene fra hverandre. Hvis det fantes en verdi-bingo for organisasjoner, kunne den enkleste sjel bli lottomillionær, skriver Steinar Bjartveit. Illustrasjonsfoto: Eirik Kristoffersen, forsvarssjef. Foto: Torbjørn Kjosvold / Fo

Virker verdistyrt ledelse?

Ledelse

Det synes selvsagt. Liten grunn til å være uenig. Likevel, påstanden er implisitt, men klar: Proklamering av organisasjonens verdier påvirker medarbeidernes atferd. – Særr?

Annonse