Terese Olstad Bjerke
Virksomhet: Oslo kommune
Funksjon: Styreleder
Terese Olstad Bjerke_114x150.jpg
Torgeir Endre Torgersen
Virksomhet: Skattedirektoratet
Funksjon: Styremedlem
Torgeir-Endre-Torgersen114.jpg
Anna Holm Vågsland
Virksomhet: KS
Funksjon: Styremedlem
Anna-Holm-Vågsland_113x128.png
Espen Sunde
Virksomhet: Arbeids- og velferdsdirektoratet // NAV
Funksjon: Styremedlem
Espen_Sunde_NAV_113x152.jpg
Eva Hille
Virksomhet: Bergen kommune
Funksjon: Styremedlem
 
Eva-Hille_113x128.png
Mona Hovland Jakobsen
Virksomhet: Politiet 
Funksjon: Styremedlem
Mona_Hovland_Jakobsen114.jpg
Marlene Uvsløkk
Virksomhet: Tromsø kommune
Funksjon: Styremedlem
Marlene-Uvsløkk114x128.png


Hanne Krogh Lyng Sundbø
Virksomhet: Husbanken
Funksjon: Varamedlem

 

Hanne Krogh Lyng Sundbø114.png
Astrid Elisabeth Jørgensborg
Virksomhet: Eigersund kommune
Funksjon: Varamedlem
Astrid Elisabeth Jørgensborg114x131.png
Torbjørn Vinje
Virksomhet: Forum for offentlig service 
Funksjon: Daglig leder
Torbjørn_Vinje1_113_Michael.jpg