Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Last ned presentasjon og se opptak fra et nettseminar om loven på husbanken.no

Lær om den nye boligsosiale loven

Samfunns- og tjenesteutvikling

Formålet med Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet, er å få et klarere og mer samlet regelverk, som igjen kan gi høyere måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet.

– Det er alltid risiko for diskriminering ved bruk av KI, selv om vi gjør alt riktig. Men bevisstheten rundt og arbeidet mot diskriminering må inn i alle ledd av utforming og gjennomføring av KI-prosjekter, mener forsker. Illustrasjonsbildet er generert med DALL·E, et KI-system av OpenAI.

KI flaskes opp på gamle, kjønnskonservative data

Samfunns- og tjenesteutvikling

I en fersk rapport om kunstig intelligens i offentlig sektor mener likevel kun tre prosent av deltakerne at den nye teknologien gir økt risiko for diskriminering. Mangelen på bevissthet er alarmerende, mener en av forfatterne.

Feiringen av Pride er en påminnelse om at det fortsatt er behov for oppmerksomhet om likestilling, rettigheter, muligheter og trygghet for alle, skriver Heidi Kløkstad, politimester i Nordland politidistrikt. Foto: 42 North / Pexels

Pride - styrken i inkludering og mangfold

Samfunns- og tjenesteutvikling

Pride minner oss om å fortsette å jobbe for å skape et samfunn der mennesker kan leve uten frykt for diskriminering, hat eller vold på grunn av deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det er en påminnelse om at vi alle, inkludert politiet, har en rolle å spille i å bygge et inkluderende samfunn.

Annonse