Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Som leder vil det være lurt å komme i forkant av skjevheter som sannsynligvis vil påvirke hvordan du blir oppfattet av andre, spesielt de som du selv kan kontrollere ved å endre oppførselen din. Foto: Austin Distel / Unsplash

Ledere bør ikke ta all æren for virksomhetens suksess

Samfunns- og tjenesteutvikling

Som daglig leder er det naturlig å ønske å ta æren for positive resultater i virksomheten. Men en fersk studie viser at det er mye mer sannsynlig at du da vil få skylden for dårlige resultater i fremtiden. Hvis du derimot er mer ydmyk, er det mindre sannsynlig at du blir klandret.

Vi skulle undersøke hvordan Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet kan være med og bidra til det grønne skiftet for virksomheter. Foto: Fra presentasjon av Bærekraftsportalen

Sommercampen lagde Bærekraftsportalen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Kan Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet bidra til å skape et grønnere næringsliv? Det var oppgaven vi skulle løse i sommer. Svaret ble en egen portal for bærekraftsdata.
- Mange av oss som jobber med personvern og informasjonssikkerhet gleder oss til sikkerhetsmåneden, som i år har digital hverdag som tema, sier avdelingsdirektør for teknologi, analyse og sikkerhet, Veronica Jarnskjold Buer i Datatilsynet. Illustrasjonsbilde fra: cybersecuritymonth.eu

Sikkerhetsmåneden 2022: Sammen for en trygg digital hverdag

Samfunns- og tjenesteutvikling

Sikkerhetsmåneden er en del av EUs informasjonssikkerhetsorgan ENISAs årlige europeiske sikkerhetsmåned. Årets tema for sikkerhetsmåneden vil være "Sammen for en trygg digital hverdag", med fokus på løsepengeangrep og phishing.

Psykiske plager og lidingar utgjer i overkant av 20 prosent av det totale legemeldte sjukefråværet og 35 prosent av alle nye mottakarar av uføretrygd. Foto: cottonbro / Pexels

Slik kan medarbeidarundersøkingar styrke arbeidsmiljøet

Samfunns- og tjenesteutvikling

For at ei medarbeidarundersøking skal kunne vere eit effektivt hjelpemiddel til å førebygge sjukefråvær, må undersøkinga kartlegge faktorar som har dokumenterte konsekvensar for dei tilsette og verksemda.