Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Nettverkssamling. Illustrasjonsfoto

Nettverkssamling - søk om økonomisk støtte

Forum for offentlig service - nettverksgrupper:

Kan du tenke deg å starte en nettverksgruppe, eller finnes det planer om samlinger, studieturer eller lignende i en eksisterende gruppe? Samlingen kan være digital. Det er mulig å søke forumet om økonomisk støtte - med maksimalt kr. 7 500,-.

Kundearealet på servicetorget. Foto: Tromsø kommune.

ServiceNettverkNord: Det nye Servicetorget på rådhuset i Tromsø

Faglige nettverksgrupper

ServiceNnettverkNord består av ledere for Servicetorg fra Alta, Tromsø, Harstad og Bodø. Nettverket er aktivt og møtes ca. en gang i året. Vi bytter på å besøke hverandre, og vertskommunen er ansvarlig for programmet. Nettverket har stort utbytte av å utveksle erfaringer, og digitalisering står alltid på programmet. Torsdag 24.10.19 var det igjen tid for å møtes, og Tromsø var vertskommunen denne gangen.

Bymodell_Bod_crop

Digitalisering alltid på programmet i servicenettverket!

Servicenettverk Nord-Norge

Servicenettverk Nord-Norge består av Alta, Tromsø, Harstad og Bodø. Nettverket er aktivt og møtes ca. en gang i året. Vi bytter på å besøke hverandre og vertskommunen er ansvarlig for programmet. Nettverket har stort utbytte av å utveksle erfaringer og digitalisering står alltid på programmet.

Fra Randaberg kommunes nettsted.

Nettverkssamling i Sør-Rogaland

Randaberg, 29.05

30 servicetorgmedarbeidere var samlet til nettverkssamling på Varen kulturscene i Randaberg. Det faglige innholdet omfattet nye nettsider som legger til rette for kommunikasjon, og  ombygging og nybygging av rådhuset.

Nettverk servicetorg Sør-Rogaland

Hå kommune, 04.05.17

Nettverk servicetorg Sør-Rogaland hadde nettverkssamling for alle servicetorgene i Sør-Rogaland  i Hå kommune, torsdag 4. mai 2017. 

Annonse