Hva FOS jobber for

Det skal være enkelt for innbyggerne å få utført offentlige tjenester. Møteplassene, tilbudene og systemene skal tilpasses brukerne, og ikke omvendt.

Innholdet i tjenestene skal ha tilstrekkelig kvalitet, og de skal være tilgjengelige når innbyggerne har behov for dem.

Hvordan FOS jobber

De ansatte som har størst interesse for forumets arbeid, jobber i ulike førstelinjer blant annet på service- og innbyggertorg, bibliotek, kundesenter, informasjons- og veiledningstjenester med mer.

Førstelinjene treffer innbyggerne hver dag – fysisk og digitalt. Møtene skal være best mulig – hver gang.

Våre medlemmer gir oss en unik innsikt i hva som er behovene, hva som fungerer og hva som kan gjøres bedre.

Erfaringene deler vi gjennom:

 • Artikler og podkast på offentligservice.no
 • Ukentlige nyhetsbrev
 • Foredrag på samlinger og konferanser
 • Råd om organisering av tjenester
 • Årlig service- og tjenestekonferanse med deltakere fra hele landet

Vi påvirker utviklingen i det offentlige:

 • Initiativ til prosjekter
 • Høringsinnspill
 • Artikler og pressemeldinger

Samhandling

Styret er bredt sammensatt for å ivareta ulike interesseområder, og for å sikre tverrfaglighet og bedre samhandling på tvers av offentlig sektor.

Styrets medlemmer sitter i posisjoner der de har påvirkningsmulighet. De arbeider i kommunene Eigersund, Bergen, Oslo og Tromsø, KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet // NAV, Husbanken, Skatteetaten og Politiet.

Hvorfor bli medlem?

Medlemsfordeler:

 • Mulighet for å dra nytte av et større nettverk som jobber med det samme som deg/dere
 • En sterk stemme i dialog med sentrale myndigheter
 • Økonomisk støtte til faglige nettverksgrupper i regionen
 • Gratis medlemsarrangement
 • Halv pris på kurs og kraftig rabatt på den årlige service- og tjenestekonferansen
 • Hjelp til å arrangere kurs og samlinger
 • Ukentlige nyhetsbrev med aktuelt stoff

Medlemsoversikt

Se oversikt over alle medlemmene

Hvem kan bli medlem?

Kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og organisasjoner kan være medlemmer med fulle rettigheter. Leverandører/private firma og enkeltpersoner kan være assosierte medlemmer uten stemmerett på årsmøtene.

Hva koster det å være medlem?

Kontingentsatser pr år

Innbyggertall (organisasjoner, private, kommunale, interkommunale, fylkeskommuner og statlige virksomheter: antall ansatte * 1000)

Kontingent 2023

Under 10 000

3 420

10 000 - 20 000

3 950

20 000 - 30 000

4 700

30 000 - 40 000

5 360

40 000 - 50 000

6 020

50 000 - 75 000

7 640

75 000 - 100 000

9 280

Over 100 000

12 550

For organisasjoner, private, kommunale, interkommunale, fylkeskommuner og statlige virksomheter multipliseres antall ansatte med 1000 for å finne rett intervall. For de store statlige virksomhetene, de største kommunene og ev andre behandles hver organisatorisk enhet som en selvstendig virksomhet. Eksempler på organisatoriske enheter som må ha egne medlemskap:

 • Hvert NAV-kontor
 • Hver skatteregion
 • Hvert regionkontor i Husbanken
 • Hver bydel i Oslo
 • Hver etat i Oslo (f eks Bymiljøetaten)

Personlig medlemskap:

 • Studenter/pensjonister: Kr 335,- pr år
 • Andre personer: Kr 670,- pr år

Vedtekter

Vedtekter vedtatt på landsmøtet 2018, 07.11

Personvernerklæring

Forum for offentlig service innhenter opplysninger om deg for å kunne gi deg så gode og riktige tjenester som mulig. Vi tar ditt personvern på alvor og personvernerklæringen skal gi et inntrykk av hvilke personopplysninger vi innhenter, hvordan disse behandles og hvilke rettigheter du har over dine opplysninger.

Trenger du mer informasjon?

Hvordan bli medlem?

Skjemaet brukes ved innmelding for nye medlemmer og ev endring av kontaktinformasjon senere.