Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Det er på tide at fagbevegelsen og LO-kongressen hever fanen høyt for en ny arbeidstidsreduksjon, som seks timers arbeidsdag eller 30 timer arbeidsuke, skriver artikkelforfatteren. Foto Павел Сорокин / Pexels

Arbeidstidsreduksjon er svaret på arbeidslivets utfordringer

Samfunns- og tjenesteutvikling

Etter pandemien har det skjedd store endringer i synet på arbeid, som både arbeidsgivere, politikere og fagbevegelse må ta inn over seg, skriver Martin Kvalvik, leder i NTL Ung, i Agenda Magasin.

Stress, Stein Knardahl

Hva er stress?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hva er stress? Når er stress bra for oss og når er det farlig? STAMIs forskningsdirektør Stein Knardahl oppsummerer 45 års forskning om stress. STAMI har studert betydningen av psykiske utfordringer for høyt blodtrykk, for kroniske smerter og for funksjonsevne. 

Lederne opplevde i snitt at 40 prosent av tiden de brukte til toppledermøter var uproduktiv. Og her snakker vi om de ukentlige møtene toppledergrupper i Norges største virksomheter avholder. Interessant nok var det ingen forskjell i gjennomsnittsopplevelsen for ledere i offentlig og privat sektor, sier Henning Bang, førsteamanuensis på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Foto:  fauxels / Pexels

Skap meningsfylte møter – med en enkel formel

Ledelse

Forskning viser at vi kaster bort veldig mye av arbeidstiden på møter – tid som kunne blitt brukt til arbeid som gir mer avkastning for bedriften. For å kunne holde effektive møter må du ha en plan, en agenda. Og med en enkel formel kan du heve kvaliteten på møtene – til stor fordel for både deg selv, medarbeiderne og organisasjonen.
Intelligente teknologier koblet med IoT og 5G vil ikke erstatte virksomheter, men virksomheter som benytter seg av dem, vil erstatte de som ikke gjør det, skriver Tor W. Andreassen, professor i innovasjon, tilknyttet DIG-senteret ved Norges Handelshøyskole og leder av faglig råd i Open Innovation Lab of Norway. Foto: ThisIsEngineering / Pexels

Effekten av intelligente teknologier!

Innovasjon og digitalisering

Intelligente teknologier vil ikke erstatte virksomheter, men virksomheter som benytter seg av intelligente teknologier, vil erstatte de som ikke gjør det.

– Vi ser at det å vise empati i møte med sterke følelser er med på å bygge tillit, slik at vi lettere kan veilede innringeren om hvordan de kan ivareta sine rettigheter og plikter, sier Jørn Torbergsen, direktør for NAV Kontaktsenter. Foto (fra ett av kontaktsenterne til NAV): NAV

NAV kundesenter: Hvordan takle kriser?

Samfunns- og tjenesteutvikling

20.september 2021 var en sorgens dag for alle ansatte i NAV. Etter en knivstikking ved NAV Årstad i Bergen, mistet en kvinne livet. Dette er dessverre ikke første gang det har skjedd angrep mot NAV. Hvordan takler man å jobbe i kontaktsenteret under en krise, og hvordan er tiden etterpå? Kundeserviceavisen tar en prat med direktør for NAV Kontaktsenter, Jørn Torbergsen.

Abtion har gjennomført tre effektive tiltak: 1. Like arbeidstider, 2. Færre, kortere og mer effektive møter, 3. Økt konsentrasjon med pomodoro-metoden. Foto:  fauxels / Pexels

Suksess med 4-dagers arbeidsuke

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det kan se ut til at 4-dagers arbeidsuke virkelig er i vinden, og flere og flere begynner å lure på om dette kanskje kan være en god løsning for deres bedrift. Men er det egentlig lønnsomt? Og hva er baksidene? En bedrift som har hatt stor suksess med 4-dagers arbeidsuke, er det danske IT-selskapet Abtion.

Vi må få på plass et system for vurdering av realkompetanse og karriereveiledning for voksne. Først da vi tar omstillingsbehovet på alvor, skriver Erik Kollerud. Foto: Pavel Danilyuk / Pexels

Det meste vi kan i arbeidslivet har vi lært på jobben

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi må bort fra den tradisjonelle måten å tenke kompetanse på, og anerkjenne at kompetanse er mer enn formell utdanning, med eksamen og vitnemål, skriver Erik Kollerud i Dagens Perspektiv.

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden på områder som den økonomiske utviklingen, demografi, tjenesteproduksjon, arbeidsliv og lokaldemokrati, klima og miljø og digitalisering og innovasjon i kommuner og fylker. Foto (fra rapporten forside): KS/Bly

Status Kommune 2022

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2022. Publikasjonen kommer ut hvert år.
Lisa Reutter mener at det at registrene i dag er spredt, og er organisert som små øyer i offentlig sektor, har noe med maktfordelingsprinsippet å gjøre. Dette prinsippet er nå under press. Foto: NTNU. Illustrasjon: Datatilsynet

#3 Ingenting å skjule: registerovervåking

Personvernpodden

Det finnes et hav av offentlige registre, og du står oppført i dem. Hva slags overvåkingspotensiale ligger i disse registerdataene? Lisa Reutter, PHD-kandidat ved NTNU og ekspert på datadrevet offentlig forvaltning, gjester den tredje episoden i Datatilsynets podkastserie.

FOS-podden har fått et sted å bo - et hus med mange rom og muligheter for spennende intervjuer og samtaler.

FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle

Samfunns- og tjenesteutvikling

Forum for offentlig service satser videre på podkast, med mål om å sette søkelyset på store og små spørsmål rundt innhold og sammenheng i offentlige tjenester, servicenivå og -utvikling. FOS-podden har også fått et sted å bo, og tre litt ensomme podder vil etter hvert få selskap med flere.

Kontroller heller lederne, enn de ansatte, på at de klarer å motivere folk til å skape gode tjenester for brukerne, skriver artikkelforfatterne. Foto: Oleg Magni / Pexels

Mål- og resultatstyring må fjernes

Ledelse

Mål – og resultatstyring (MRS), hovedprinsippet for styring i staten, hindrer innovasjon og faglighet og må fjernes, skriver Kristin Reichborn-Kjennerud, Tereza Kuldova og Bitten Nordrik i Dagens Perspektiv.

Enkelte av de kommunale helselederne fortalte om forbløffende utslag av å løfte frem de store spørsmålene i samtaler med folkene sine, skriver Øyvind Kvalnes. Foto: Pixabay / Pexels

Lederskap og store spørsmål

Ledelse

Ledere kan takle små hverdagsutfordringer ved å invitere til refleksjon over store spørsmål. Ledelse handler ofte om å finne svar på konkrete, små spørsmål. De handler ikke om å utvikle strategier og planer for veien videre, men om å få folk til å gjøre en samstemt og god innsats på jobb. Spørsmålene er små, men kan likevel være intense og sette lederskapet på alvorlig prøve.

Psykologisk trygghet er ikke et mål i seg selv, men et middel for å oppnå forbedring og utvikling. Illustrasjon: idébanken.org

Slik kan du skape psykologisk trygghet på din arbeidsplass

Ledelse

Enkle grep betyr mye. Her er tips og en metode du kan ta i bruk. De fleste av oss har opplevd situasjoner på jobb der vi har vært uenige i en sak, oppdaget en feil eller fått en god idé, men likevel valgt å ikke si noe i frykt for å bli oppfattet som negativ, inkompetent eller være til bry.

Innbyggerne skal kunne få enklere tilgang på relevant helseinformasjon og samhandle med helsepersonell i kommunene på en trygg og sikker måte. Foto: KS

Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

Samfunns- og tjenesteutvikling

KS har sammen med kommunene plukket ut fem e-helseområder som vil gi gevinster i form av bedre pasientsikkerhet og økt kvalitet i årene fremover. Se filmen og få med deg hvilke e-helsesatsninger som bør prioriteres først.

En kombinasjon av å utvikle mer personvernvennlig teknologi, implementere mer effektiv regulering og øke makten hos brukerne, er nødvendig for å takle disse utfordringene, skriver Christoph Lutz. Foto: John Tekeridis / Pexels

Betaler du for å bli overvåket?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Smarthøyttalere lar oss styre musikk, registrere avtaler og søke etter informasjon på nettet ved bruk av vår egen stemme. Men om smarthøyttaleren lytter til hva vi sier, hvem andre gjør det? Få brukere ser ut til å bry seg.

NAV-ubalanse arbeidsmarked

NAV: Ubalansen i arbeidsmarkedet bør gi muligheter for inkludering

Samfunns- og tjenesteutvikling

I arbeidsmarkedet er det nå stor ubalanse mellom den kompetansen arbeidsgiverne etterspør og den arbeidssøkerne tilbyr. Samtidig står nesten 700.000 personer i arbeidsfør alder på utsiden av arbeidslivet. På et webinar for NHO Service og Handel våren 2022 reflekterte statistikksjef i NAV, Ulf Andersen, over hvor store utslag det gir hvis flere kommer i jobb og hva arbeidsgiverne bør tenke på for å inkludere flere.

Kjersti Rongved, serviceleder, Bodø kommune

FIKS digiorden ordner opp!

Innovasjon og digitalisering

Det er mye å holde orden på i en kommune. Digitaliseringen har økt kraftig de senere år, og flere og flere systemer er tatt i bruk. I de aller fleste systemer befinner det seg personopplysninger som skal forvaltes på en sikker måte.

I organisasjoner der kunnskap utgjør kjerneressursen vil det være behov for kontinuerlig utvikling og deling av ny kunnskap. Det blir dermed viktig å tenke på hvilke typer erfaringer vi velger å dele og hvordan det er mulig å legge til rette for en kultur preget av læring og samskaping. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Feil, flopp og fuckups som ideal

Ledelse

Organisasjoners feil kan være en viktig kilde til forbedring og læring, og kan bidra til å beholde konkurransemessige fordeler. Det viser seg imidlertid at vi trekkes mer til suksess enn vi liker å tro, og at for å lykkes i å lære av feil, kreves det metodisk jobbing.
Anne Berit Rafoss er en meget engasjert ambassadør for temaet aldersvennlig. Foto: Klipp fra samtalen

Fagekspert i globalt nettverk for aldersvennlig utvikling

Samfunns- og tjenesteutvikling

Anne Berit Rafoss i Senteret for et aldersvennlig Norge er hentet inn som fagekspert i et nytt mentorprogram i regi av World Health Organization (WHO) og International Federation on Ageing (IFA).

Sammen med DOGA skal Senteret for et aldersvennlig Norge se etter søknader med spesielt fokus på aldersvennlige løsninger innen transport og mobilitet. Foto: Pixaby / Pexels

Utvikling av aldersvennlige løsninger - søk om penger

Samfunns- og tjenesteutvikling

DOGA deler ut inntil 125.000 kroner til inkluderende designprosjekter, og søknader som på ulike vis løfter frem aldersvennlig transport og mobilitet er blant fokusområdene.
Halvparten av deltagerne i introduksjonsprogrammet har lav digital kompetanse og har store problemer med å delta aktivt i en digital hverdag. Illustrasjon: Fra rapportens forside

Nyankomne flyktningers digitale hverdag

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan bruker nyankomne flyktninger digitale verktøy og tjenester? Hvilke digitale utfordringer møter de i et nytt land? Proba og KPMG har kartlagt nyankomne flyktningers digitale hverdag, og hvordan ulike tjenester kan tilpasses deres behov.
Hvis du er uenig med medarbeidere, husk at dette er lagkameratene dine. Dere har ganske enkelt forskjellige perspektiver og verdenssyn, noe som kan sette sterke følelser i sving. Lytt til det de kommer med, og svar deretter rolig og bestemt at ditt syn er annerledes enn deres. Foto: Tirachard Kumtanom / Pexels

Diskuter kontroversielle temaer på jobben på en respektfull måte

Ledelse

Når vi snakker om ting som skaper mye følelser i oss, har vi en tendens til å se den andre personen i et mer negativt lys. Dette kan bringe frykt inn i samtalen, som igjen kan provosere til konflikt. Veien til produktivitet på arbeidsplassen ligger i våre egne hender – eller sinn. Vær bevisst dine egne tanker, og du vil moderere måten du ser andre på. Moderer måten du ser andre på, og dere vil mest sannsynlig ha en mer produktiv dialog.

Det er behov for å forsterke arbeidet med å betre det psykososiale og organisatoriske miljøet, skriver Ragnhild Lied, leder i Unio. Foto: Nathan Cowley / Pexels 

Psykososialt sjukefråvær

Ledelse

Kan høgt sjukefråvær skuldast at vi har forsømt det psykososiale arbeidsmiljøet? Etter alt å døme er svaret ja, skriver Ragnhild Lied, leder i Unio.
Hans Christian Holte

NAV 2021: Økt tilfredshet med tjenestene, både blant brukere og arbeidsgivere

Samfunns- og tjenesteutvikling

Årsrapporten er NAVs oppsummering av 2021 og inneholder blant annet beskrivelse av viktige hendelser, måloppnåelse og etatens regnskap. I likhet med 2020 var NAV også i 2021 preget av koronapandemien. Dette medførte høyt press på arbeidsmarkedet samt høy arbeidsbelastning i NAV-kontorene, kontaktsentrene og hos saksbehandlerne i ytelseslinjen. Likevel ser vi blant annet økt tilfredshet med NAVs tjenester, både blant brukere og arbeidsgivere.

Det kan se ut som om pandemien førte til en effektivisering av ledelsesprosessene i politiet. I tillegg erfarte politilederne at det interne samholdet i politiet ble styrket. Illustrasjonsfoto: Fra politiets årsrapport 2021.

Pandemien ble en stress-test for politiet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Politietaten var preget av kaos i starten av pandemien. De manglet smittevernutstyr og fikk en flom av nye retningslinjer. Men de kom styrket ut av det, med en mer tillitsbasert ledelse, sier forsker ved Politihøgskolen.

- Politiets evne til å ta i bruk ny teknologi samtidig som rettssikkerheten ivaretas, blir et av de viktigste strategiske grepene fremover, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Illustrasjonsfoto: Fra politiets årsrapport 2021

Politiet opprettholdt tilgjengeligheten gjennom pandemien

Samfunns- og tjenesteutvikling

Pandemien har påvirket politiet også i 2021, med en hverdag preget av sykdom og begrensninger. Samtidig har Indre Schengen grensekontroll bundet opp mye ressurser. Likevel leverte politiet jevnt over gode resultater for året.
Professor ved Universitetet i Oslo, Maria Astrup Hjort, skal lede det nye Utvalget for bevaring av digitalt skapt dokumentasjon. Illustrasjonsfoto: Pixabay / Pexels

Hun skal finne løsningen på Arkivverkets digitale verkebyll

Innovasjon og digitalisering

Arkivverkets system er skapt for papirdokumenter og det digitale etterslepet vokser for hver dag som går. Nå har de nedsatt et nytt utvalg som skal finne ut hvordan vi skal bevare digitale kilder for fremtiden.
Illustrasjon: Utsnitt av Datatilsynets bilde.

#5 SandKasten: Kan roboter redde demokratiet?

Innovasjon og digitalisering

Demokrati er dagsaktuelt. Dessverre. Men kampen for demokrati handler ikke bare om storpolitikk og krig. Den handler også om hverdagslige vaner vi har – eller uvaner. Den handler om noe så knusktørt som arkivering.

Siri Hansen er leder for KS Ung og har vært med å utvikle det nye digitale verktøyet for ungdomsråd. Foto: Ida Slettevoll

Ung medvirkning og innflytelse

Samfunns- og tjenesteutvikling

Ungdomsråd er det eneste lovpålagte medvirkningsorganet for ungdom i kommuner og fylkeskommuner. Nå har KS utviklet et nytt verktøy for de som sitter i ungdomsråd.
Sjekker du stadig nettaviser og sosiale medier når du er på jobb? Forskning tyder på at multitasking går hardt utover både konsentrasjon og hukommelse, skriver Anders Hansen i dette bokutdraget. Foto: Yan Krukov / Pexels.

Hjernen din fungerer dårligere når du multitasker

Innovasjon og digitalisering

Vi oppholder oss mindre enn fire sekunder på en femtedel av alle nettsider. Higen etter ny informasjon får oss til ville gjøre flere ting samtidig. Men de fleste presterer dårligere når de multitasker, skriver Anders Hansen i boka Skjermhjernen.

Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge, synes det gledelig å se at vi allerede fra 45-årsalder begynner å legge planer, slik at vi kan få den alderdommen vi ønsker. Foto: Pål Laukli

Ny undersøkelse: Slik planlegger vi alderdommen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Nærmere 8 av 10 nordmenn mener at den enkelte må ta større ansvar for å sikre seg en god alderdom. Og allerede fra 45 års alder har de fleste av oss gjort oss tanker om hvordan vi vil ha det eller lagt planer for pensjonisttilværelsen.
Rådets medlemmer har et ansvar for å bruke kunnskap og erfaringer fra egen virksomhet og få elementer av dette vurdert som mulig standard. Får vi dette til er jeg sikker på at vi vil få frem nye anbefalinger og standarder som gir stor effekt for arbeidet med en samlet offentlig sektor, skriver Jens Riis, ny leder av Arkitektur- og standardiseringsrådet. Illustrasjon: Digitaliseringsdirektoratet.

Digitaliseringsbloggen: Nøkkelen er god samhandling

Innovasjon og digitalisering

Gjennom arkitektur- og standardiseringsrådet kan vi bidra til at de felles strukturene som skal sikre samhandling er hensiktsmessige for virksomheter av ulik størrelse, fra ulike sektorer og med ulik digital modenhet. Jens Riis, virksomhetsarkitekt i KS, er ny leder av Arkitektur- og standardiseringsrådet og gjest på Digitaliseringsbloggen.
Akson er ikke bare «et nytt digitaliseringsprosjekt», men et ledd i en større forvaltningspolitisk endring av ansvars- og arbeidsdelingen mellom stat og kommune, skriver artikkelforfatteren.

Akson – et monument over en feilslått helsepolitikk

Innovasjon og digitalisering

Helt sentrale utviklingsprosjekter som ville hatt stor betydning for pasienters liv og helse, er blitt utsatt eller nedprioritert på grunn av Akson, skriver Arild Haraldsen på digi.no.

Foto: 慶文 施 / Pexels

Når digitalisering ødelegger verdiforslaget

Innovasjon og digitalisering

Alt som kan bli digitalisert, vil bli digitalisert, heter det. Men kan det hende at ikke alt som kan bli digitalisert, bør bli det? Hva kan vi lære av kaffekjeden Starbucks, spør Tor W. Andreassen i Dagens Perspektiv.
Katarina Hamnes gir deg et minkurs du ikke kommer til å glemme.

Kurs 04.05.22: Hvordan bygge en servicekultur?

Vi møtes på Teams

Katarina L. Hamnes gir deg byggeklossene til å skape en servicekultur i hele organisasjonen. Ta med medarbeiderne på en to timers inspirerende digital opplevelse med en av Norges beste foredragsholdere. Påmeldingsfrist: 27.04.22

- I dag mener jeg at chat-botter er mer beleilig for virksomheter enn kunden, sier Isabelle Ringnes. - Det frigjør ressurser hos selskapet, men skaper større friksjon hos kunden. Chatbot kan hjelpe deg til den personen som er riktig. Men å erstatte mennesker helt, er vi et langt stykke unna. Foto: Kristoffer Myhre

Isabelle Ringnes om teknologi og kundeservice

Innovasjon og digitalisering

Gründer, formidler og forfatter. Isabelle Ringnes har mange jern i ilden, og det kan være vanskelig å sette én tittel på hennes yrkesstatus. Men én ting er sikkert – hun ser at verden endrer seg fort, og da må også vi henge med, særlig teknologisk. – Vi må forstå og forbedre, slik at det svarer på kundens behov.

Gjør endringsbudskapet enkelt og repeter ofte og mye, sier Sidsel Winther Storaas, med 25 års operativ erfaring fra forsikring, rederi og oljeselskap. Foto: Akil Mazumder / Pexels

Når endringsplanen treffer motstandsveggen

Ledelse

Se for deg dette: Ledelsen har laget en endringsplan de er stolte av og som de mener kommer til å gi bedriften det løftet den trenger. Men så begynner det å lugge – endringene møter motstand i organisasjonen. Hvorfor ble det slik? Hva kunne ledelsen gjort annerledes? LederNytt har snakket med Sidsel Winther Storaas som gir ledere verktøyene de trenger for å unngå å havne i en myr av motstand når endringer skal gjennomføres.

Tidligere tiders trening i Forsvaret hadde en tendens til å skape en viljeløs, paternalistisk lydighetskultur, skriver Jan Ketil Arnulf, professor i ledelse ved Handelshøyskolen BI. I dag trenes det på oppdragsbasert ledelse i nettverk av teknologisk høykompetente personer. Foto: Forsvaret

Lederutvikling gir kampkraft

Dagens tragiske krig i Europa er en påminnelse om at forsvarsevne og kampkraft ikke handler om teknologi alene, men må støtte seg på effektiv ledelse og mobiliserende verdigrunnlag, skriver Jan Ketil Arnulf i Dagens Perspektiv.
Lothar Fritsch, professor i anvendt datasikkerhet ved OsloMet, gir en rekke råd om hvordan du kan beskytte deg mot dataangrep. Foto: Mika Baumeister / Unsplash

Slik kan du unngå dataangrep

Innovasjon og digitalisering

Internasjonale konflikter øker risikoen for angrep på datasystemer, datamaskiner og mobiltelefoner. Professor i datasikkerhet gir her råd om hvordan du kan beskytte deg.
Hjerterom - bolig til leie er en tjeneste der vi har gjort det enklere for utleiere, kommuner og flyktninger å finne og hjelpe hverandre, står det på finn.no. Foto: finn.no

FINN Hjerterom - bolig til leie

Samfunns- og tjenesteutvikling

FINN.no har laget en tjeneste hvor personer som ønsker å leie ut en bolig til flyktninger kan synliggjøre dette. Disse boligene vil være synlige på FINNs Hjerterom – bolig til leie-tjeneste. Her vil både kommuner og flyktninger enkelt kunne finne fram til aktuelle boliger i kommunen. For hver Hjerterom – bolig til leie-annonse som opprettes vil FINN donere et beløp til en eller flere humanitære organisasjoner som bistår flyktninger i Norge.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Trond A. Isaksen

Vil gjøre det mer fleksibelt for kommunene å gjennomføre valget

Samfunns- og tjenesteutvikling

Under koronapandemien trengte kommunene mer fleksibilitet for å kunne gjennomføre stortingsvalget. Stortinget vedtok flere endringer i valgloven for å gjøre situasjonen enklere for kommunene. - Positive tilbakemeldinger fra kommunene gjør at departementet foreslår derfor å videreføre enkelte av endringene, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).