Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Rune Eian

Mer åpenhet og bedre språk

Kommunikasjon og klart språk

Rune Eian, nettredaktør for Norges geologiske undersøkelse (NGU), tror folk vil få økt tillit til kommunikasjonsfolk hvis kommunikatører ble flinkere til å kommunisere på et språk som folk forstår.
Fra videoen Helse i arbeid

Lynkurs i HelseIArbeid

Samfunns- og tjenesteutvikling

1 times workshop om jobb og helse for alle på arbeidsplassen. Lynkurset er aktuelt for alle arbeidsplasser, og gjennomføringen er tilpasset både små og store grupper. Dere kan gjennomføre lynkurset uten hjelp. Det er også gratis.

Barnehagebarn leker ute med ball

Vi kan ikke ta dagens velferdsstat for gitt

Samfunns- og tjenesteutvikling

I en travel hverdag er det lett å glemme at sykelønn, full barnehagedekning og foreldrepermisjon ikke er en selvfølge. Vi må jevnlig kjempe for dem, skriver Lise Lyngsnes Randeberg, leder for Akademikerne.
Utsira

En ny og bedre kommunereform

Samfunns- og tjenesteutvikling

Kommunestrukturen er moden for endring. Dagens modell med mange små kommuner som har ansvaret for de samme tjenestene, er under press både økonomisk og demografisk. Hvordan rustes kommunene best for å møte utfordringene? Og trenger vi fylkeskommunene i Norge?
sjekk av id med bank-id-appen

Rettleiar for bruk av eID i offentleg forvaltning

Innovasjon og digitalisering

Kva vurderingar må du gjere dersom du skal ta i bruk elektronisk identifikasjon (eID) på arbeidsplassen? Digdir har på oppdrag frå Digitaliserings- og forvaltningsdepartementett laga ei rettleiing for bruk av eID i offentleg sektor. Rettleiaren er retta mot offentlege tilsette og arbeidsgjevarar, men kan også vere til nytte for privat næringsliv.
Erlend Andreas Gjære (til venstre), er medgrunnlegger av Secure Practice og medarrangør av «Hele Norge Øver» sammen med Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway. Her gjennomgår de et digitalt angrepsforløp med digitaliserings- og forvaltningsmin

Her blir ministeren «hacket» – nå kan du oppleve det samme

Innovasjon og digitalisering

«Hele Norge øver» lar deg simulere et cyberangrep i sanntid: – Denne viktige øvelsen bør alle bedrifter i hele landet ta del i fremover, sier digitaliseringsministeren, som deltok på den nasjonale øvelsens første turnéstopp.

Foto: Husbanken

Klart for tilskudd til boligsosiale tiltak fra Husbanken

Samfunns- og tjenesteutvikling

Tiltak som bidrar til å gjøre det enklere for barnefamilier og lavinntektsgrupper å etablere seg, er prioritert i 2024. Det samme gjelder tiltak som styrker kommunenes arbeid med bosetting av flyktninger og fremskaffelse av egnede boliger til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
Nudging, eller «dulting» som det kalles på norsk, er små, gjerne umerkelige virkemidler som har til hensikt å påvirke andres atferd i en ønsket retning, skriver Fredrik Svartdal Færevaag, høyskolelektor ved Institutt for psykologi, pedagogikk og juss, Høyskolen Kristiania i Oslo. Foto: Jasmin Sessler / Unsplash

Tilpasset veiledning øker effekten av dulting i skattemeldingen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Skatteetaten har jobbet systematisk med dulting i skattemeldingen i snart fire år. Det første året så vi at en enkel påminnelse gjorde at åtte prosentpoeng flere brukere rapporterte salg av eiendom. Etter å ha tilpasset veiledningen og utvidet målgruppen så vi en effekt på 29 prosentpoeng, og at syv av ti er fornøyd med å bli dultet i skattemeldingen.

Sliten ung mann ligger med hodet på armen på skrivebordet foran PCen

Utbrenthet: Er du i faresonen?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Et nytt måleverktøy identifiserer faresignaler på utbrenthet tidlig. Test deg selv med en forenklet versjon i denne saken.
Tor Wallin Andreassen, professor ved NHH og tilknyttet DIG-senteret.

Hva betyr GenAI for kundene?

Innovasjon og digitalisering

Lanseringen av generativ AI (GenAI) generelt og ChatGPT spesielt, har skapt en debatt som i hovedsak handler om teknologiens betydning for arbeidsstyrken, spesielt for hvitsnitt-jobber. Et like viktig, men mindre diskutert aspekt, er hvilke innvirkninger GenAI kan ha på kundene med hensyn til kundetilfredshet, opplevd innovasjonsevne, og kundelojalitet.
Mandag fikk studentene fra Kristiania presentert problemstillingen og prosesskart for årets Innovasjonscamp. Fra venstre: Eirin Horn Aspestrand, fagansvarlig Innovasjon og entreprenørskap, Eivind Solberg, fagansvarlig for Interaksjonsdesign, Silje Gunde

Skal finne løsninger som kan redusere ensomhet blant aleneboende eldre

Samfunns- og tjenesteutvikling

Nærmere 60 studenter ved Kristiania skal denne uken, på oppdrag fra Senteret for et aldersvennlig Norge, samarbeide på tvers av fagretninger i jakten på løsninger som kan bidra til at færre aleneboende eldre føler seg ensomme. Fredag er det duket for kåring av beste løsning.

Endring av praksis vil ofte innebære at grensene mellom grupper, profesjoner og organisasjoner utfordres. Foto: Pavel Danilyuk / Pexels

Kommunisere og jobbe med teamet ditt – og med andre

Ledelse

Kommunikasjonsevner er avgjørende for å lykkes i nesten hvilken som helst rolle, men det er spesielle ferdigheter og teknikker som man bruker mer som leder enn som en vanlig arbeidstaker.
— Meta har gjentatte ganger forsøkt å tåkelegge hvordan de bryter med brukernes rett til personvern, sier fagdirektør Finn Lützow-Holm Myrstad i Forbrukerrådet

Forbrukerrådet klager inn Meta for omfattende lovbrudd

Samfunns- og tjenesteutvikling

Forbrukerrådet og syv andre forbrukerorganisasjoner klager inn Meta for en rekke brudd på personvernlovgivningen. – Det må settes en endelig stopper for selskapets katt- og mus-lek med europeiske myndigheter, mener Forbrukerrådet.
Ole andre bråten ser inn i kameraet. mørk bakgrunn

Den vanskeligste krisen

Ledelse

Å håndtere kriser i en organisasjon og i et team er krevende for enhver leder. Ignorering av problemer kan få kriser til å vokse seg større og dermed ut av proposisjoner. Utfallet av krisen er avhengig av ressursene du som leder velger å benytte. Spesielt må en være på vakt på at situasjoner kan gå fra å handle om sak til å handle om person.

Åse Wetås. Foto: Oda Hveem

Framtidsutsikter for norsk språk

Kommunikasjon og klart språk

Korleis kan me sikra at bruken av KI-teknologi med generative språkmodellar vil støtta opp om den norske språkpolitikken og språka våre? Teknologien må ikkje bli eit trugsmål mot språkmangfaldet og mot eigarskapen vår til norsk som fellesspråk.

Om ordene vi bruker er pensel og språket er fargene, er det vi som er lerretet. Et maleri blir ikke vakrere med flere farger, men den kan uttrykke mer, skriver Tanvir Mansur. Foto: Privat

Språket former hvem vi er

Kommunikasjon og klart språk

Vi som snakker mange språk har mange kapitler i våre bøker.
Randi Laukli ser gjerne at journalistene bruker mer forskning. Det trenger ikke være så vanskelig – det sitter kommunikasjonsfolk i de aller fleste forskningssentrene i Norge – og de brenner etter å få hjelpe til. Foto: Nasjonalt senter for e-hel

La lederne snakke fra hjertet

Kommunikasjon og klart språk

Randi Laukli, kommunikasjonsleder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, synes kommunikasjonsfolk burde skrive færre talepunkter, mens journalistene burde bruke mer forskning.

Are Lerstein og to andre ikke navngitte personer i fjellheimen. Are har solbriller og to viser seierstegnet med to fingre i været.

Fant fasiten til et lykkelig liv

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Ute i naturen er jeg 100 prosent til stede. For meg har det blitt fasiten til et lykkelig liv, sier Are Lerstein. For åtte år siden skapte han sitt eget ettervern ved å starte Medvandrerne, og har siden vært en aktiv forkjemper for utendørsterapi.

Helsepersonell sett bakfra triller en sykehusseng.

Podkast: Kvifor er det viktig å ha kontroll på jobben?

Samfunns- og tjenesteutvikling

1 av 4 i det norske arbeidslivet har lav grad av jobbkontroll. Det å ha kontroll over arbeidet er éin av faktorane i arbeidsmiljøet som har størst påverknad på sjukefråvær.
Illustrasjonsfoto: Kampus Production / Pexels

Seniorer er gull verd

Samfunns- og tjenesteutvikling

Godt voksne ansatte er noe av det beste som har skjedd norsk arbeidsliv, skriver Ole Fredrik Norbye på NRK Ytring.
massevis av kameraer på en vegg peker ned på to kvinner

Mange gode ideer til bedre personvern

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi har bedt om innspill fra virksomheter om hvordan Datatilsynet kan bli enda bedre til å hjelpe til i arbeidet med personvern. Nå er den endelige rapporten fra arbeidet klar.
mennesker, pcer, plansjer rundt et bord sett ovenfra

Å lede samarbeid er en av lederens viktigste oppgaver

Ledelse

Som leder i en kunnskapsorganisasjon blir det stadig viktigere å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid. Forskning viser at tverrfaglige team presterer mye bedre enn de tradisjonelle fagavdelingene. Og ettersom problemene vi løser på jobb blir stadig mer komplekse, kommer dette samarbeidet stadig mer til sin rett. Grunnen er at vi får et bredere tilfang av perspektiver og idéer noe som gir grunnlag for mer innovative løsninger på problemene vi løser. Som leder må du kunne legge til rette for at dette tverrfaglige samarbeidet faktisk blir verdiskapende.

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Personverntrendene du bør kjenne til

Samfunns- og tjenesteutvikling

Barn, biler og betaling preget det innholdsrike personvernåret 2023, og 2024 blir nok et spennende år for personvernet. Teknologirådet oppsummerer noen av de viktigste sakene!

Dick Ekeroth

Nytt nettkurs 05.03: Slik blir du trygg i forvaltning av alkoholloven!

Vi møtes på Teams

Den 5. mars tilbyr vi for første gang et dagskurs i forvaltning av alkoholloven. Dette er et samarbeid mellom Forum for offentlig service og Kommunalt alkoholfaglig saksbehandlerforum (KAS). Vi har tatt en liten prat med Dick Ekeroth, som er en av kursholderne og styreleder i kommunalt alkoholfaglig saksbehandlerforum.

Miriam S. Follesø

Hvordan ta rommet?

Kommunikasjon og klart språk

Har du opplevd å være på et arrangement og bli positivt overrasket over en taler? At du hadde lave forventninger, men plutselig tok deg selv i å sitte foran på stolen og følge ekstra nøye med? Det har jeg, skriver Miriam S. Follesø på kommunikasjon.no. Her er fem enkle tips å ta med seg:
Berit Børby

Frivillighet, digitalisering og bolig på agendaen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Rådet for et aldersvennlig Norge har staket ut kursen for 2024, og pekt ut tre temaer de vil ha særlig fokus på: frivillighet, digitalisering og bolig.
organisk materiale i blått og gult vokser ut av rutenettet

Delt syn på generativ kunstig intelligens

Innovasjon og digitalisering

En ny undersøkelse om nordmenns bruk og holdninger til generativ kunstig intelligens viser at vi er delt og usikre på nytten og konsekvensene av denne nye teknologien. Men én ting er de fleste enige om: kunstig intelligens utfordrer personvernet.

Hanne Harlem

Ny veileder fra Sivilombudet om sakskostnader

Samfunns- og tjenesteutvikling

Sivilombudet har gjennom de siste årene mottatt mange klager som gjelder utgifter til å få endret et vedtak. Hvis man har hatt utgifter til advokat for å få et vedtak endret, kan man ha rett til å få utgifter (sakskostnader) dekket fra forvaltningen. Her skjer det likevel en del feil.
Nettverkssamling. Illustrasjonsfoto

Nettverkssamling - sjekk muligheten for økonomisk støtte

Forum for offentlig service - nettverksgrupper:

Kan du tenke deg å starte en nettverksgruppe, eller finnes det planer om samlinger, studieturer eller lignende i en eksisterende gruppe? Det er mulig å søke forumet om økonomisk støtte - med maksimalt kr. 6750,-.

Kundeservice, gruppe, menn, kvinner, ser inn i kamera, har hodetlf

Seks ting du som leder for kundesentre bør gjøre

Kundeservice

Som leder spiller måten du bærer deg selv på arbeid en betydelig rolle – fordi det har en viktig effekt på folkene rundt deg. Her er seks tips som hjelper deg selv og teamet ditt.

Du skjelner knapt organisasjonene fra hverandre. Hvis det fantes en verdi-bingo for organisasjoner, kunne den enkleste sjel bli lottomillionær, skriver Steinar Bjartveit. Illustrasjonsfoto: Eirik Kristoffersen, forsvarssjef. Foto: Torbjørn Kjosvold / Fo

Virker verdistyrt ledelse?

Ledelse

Det synes selvsagt. Liten grunn til å være uenig. Likevel, påstanden er implisitt, men klar: Proklamering av organisasjonens verdier påvirker medarbeidernes atferd. – Særr?

Karianne Oldernes Tung i grønne klær på konferansescenen

Digital inkludering - ikke digitalt utenforskap

Inkludering

Konferansen "Sammen for digital inkludering" er den nye møteplassen for kommunesektoren og teknologibransjen. Den markerte et viktig skritt mot å forstå og adressere betydningen av å kunne ta del i den digitale hverdagen, og at samarbeid mellom ulike aktører er sentralt.
Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i Lillestrøm Kommune. Foto: Lillestrøm kommune

Om tillit, KI og kampanjen hun aldri glemmer

Kommunikasjon og klart språk

– Da Hammeren kraftverk i Maridalen ble innviet, ble det sagt at nå var Oslo sikret all den strøm byen hadde bruk for – til evig tid. De hadde ikke forstått alt hva elektrisitet faktisk kunne brukes til. Litt sånn er det med KI også; vi har bare sett starten, sier Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i Lillestrøm Kommune i et intervju med Kommunikasjonsforeningen.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Skatteetaten

Et samfunnsproblem at økonomisk kriminalitet får for lav prioritet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Digital manipulasjon, grenseløse kriminelle og bestillingsforbrytelser. Hvordan skal samfunnet bekjempe økonomisk kriminalitet og skatte- og avgiftskriminalitet? spør skattedirektør Nina Schanke Funnemark og divisjonsdirektør Odd Woxholt i en kronikk på skatteetaten.no.

død, sorg, sortkledd, fra overkroppen og ned

Status i arbeidet med livshendelsene

Innovasjon og digitalisering

Sju prioriterte livshendelser er valgt ut som prioriterte oppgaver for det offentlige. Eierne av livshendelsene har nylig rapportert om fremdriften. Det jobbes med nye tjenester som skal gjøre det enklere å utføre oppgaver i forvaltningen, for innbyggere, men også for kommunale, statlige og private virksomheter.
Robert Steen sitter tenksom i en sofa, støtter hodet med den ene hånden, ser til siden.

Tjenester som inkluderer - hvordan teknologi kan hjelpe oss

Service- og tjenestekonferansen 2024, 31.10-01.11, Stavanger

"Ibelin" er dokumentaren om Mats Steen, gutten med den uhelbredelige Duchennes muskeldystrofi som sakte gjør fysisk deltakelse i samfunnet vanskelig. Men et liv som gamer åpnet opp en verden av muligheter til å føle både kjærlighet og tilhørighet for Mats. Kanskje to av de viktigste verdiene vi mennesker søker.

Sissel Bjaanæs, informasjonsdirektør i KLP.

– Åpenhet er det tillit er laget av

Kommunikasjon og klart språk

- Når kommunikasjon blir brukt til å forlede folk ved å tilsløre eller forvrenge sannheten skaper det mistillit, sier Sissel Bjaanæs, informasjonsdirektør i KLP. - Flinke kommunikasjonsfolk gjør kompliserte ting forståelig, og reduserer faren for misforståelser og feiltolkninger, også når temaene er vanskelige.
Tillit tar lang tid å bygge opp og er lett å bryte ned, skriver Jan Grund.

Tillitsbasert styring og ledelse – hva er suksessfaktorene?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det sentrale ved tillit er at mennesker, aktører og institusjoner på ulike samfunnsnivåer stoler på hverandre og våger å ta risiko. Tillit er limet i alle sosiale relasjoner, skriver Jan Grund i Dagens Perspektiv.

Annonse