Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
For å gjøre jobben vi skal gjøre, kan kraften i det vi framfører ofte være like stor og bringe oss lenger om vi tar den med innestemme, skriver Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foto: Ilja C. Hendel

Å finne stemmen

Kommunikasjon

Når skal du snakke med innestemme og når bør du finne fram roperten? I saker som treffer hjertet, er det ikke alltid så lett å vite hva som virker best.
Ledere som kjenner seg selv, har en trygg og god forankring i seg selv og på den måten klarer å være tilstedeværende med hele seg, skaper trygghet og inngir tillit. Her Volodymyr Zelenskyj, president i Ukraina. Foto: The official photostream of the President of Ukraine on Flicr

Lederne med det lille ekstra

Ledelse

Hvorfor stoler vi på noen ledere, mens vi har mindre tillit til andre? Hva er det som gjør at noen ledere fremstår troverdige?
Hvis lovforslaget som er til behandling i Stortinget får flertall, skal PST uten forhåndskontroll kunne innhente nærmest ubegrenset informasjon om den enkelte som er tilgjengelig på internett, skriver Line Coll, direktør i Datatilsynet.  Foto: Wikborg Rein / Fotograf Erik Buraas, STUDIO B13

Når er det nok overvåking?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Masseinnsamling av personopplysninger og myndighetsovervåking av hensyn til nasjonal sikkerhet er blitt kraftig utvidet gjennom flere lovendringer. Det vil påvirke den enkeltes frihet og kan svekke vårt demokratiske samfunn.
Vi trenger at legene sier fra når pasientsikkerheten trues, skriver Lise Lyngsnes Randeberg. Vi trenger lærerne som deler sine meninger om hvordan skolene styres. Og vi trenger forskerne som deler sin kunnskap om klima og miljø, medisin, teknologi og andre tema som har betydning for oss og samfunnet. Foto: Cottonbro Studio / Pexels

Vi trenger en rausere ytringskultur i arbeidslivet

Ledelse

Det som skjer i arbeidslivet, er altfor viktig til at vi kan slå oss til ro med at stadig færre ansatte tør å åpne munnen, skriver Lise Lyngsnes Randeberg, leder av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne.
Som leder bør du gi de ansatte både oppmerksomhet og tid. Foto: Jopwell / Pexels

En glad medarbeider er en god medarbeider

Ledelse

Å opprettholde en arbeidsplass med fornøyde ansatte er ikke alltid like enkelt. Mange tror det holder å gi dem fordeler som bonuser eller kake hver fredag. Men det er ikke det det handler om.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Oslos helsebyråd Robert Steen sammen med ansatte hos FACT ung på St. Hanshaugen i Oslo i slutten av januar. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Nybrottsarbeid for unge med sammensatte hjelpebehov

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det opprettes stadig flere FACT ung-team rundt om i landet. Dette er fleksible, oppsøkende team som hjelper unge som trenger langvarig og sammensatt oppfølging.
Under slagordet Europas digitale tiår skal vi se frem mot en tryggere, grønnere og mer robust fremtid, preget av Europas ambisjon om digital suverenitet, skriver Hanne Pernille Gulbrandsen og Marianne Lie Howard i Deloitte Advokatfirma. Foto: Deloitte Advokatfirma AS

EUs "internet regulations" følger kjent oppskrift

Innovasjon og digitalisering

I EUs lovgivningsprogram «A Europe fit for the digital age» er foreløpig utarbeidet rundt 14 nye lover. De dekker ulike områder som cybersikkerhet, data, AI, digital identitet og digitale tjenester. De skal styrke Europas digitale suverenitet, sette regler og standarder for digitalisering og bidra til at EU blir en leder i det datadrevne samfunnet.
1 av 4 punkter i hovedstyrets vedtak: KS skal legge til rette for læring og erfaringsdeling gjennom kurs og samlinger, samt videreutvikle og tilgjengeliggjøre verktøy til bruk i språkarbeidet. Illustrasjon: KS

Nettseminar 10.02: Hvor mye kan vi spare på klart språk?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hva kan det offentlige tjene på å investere i språkarbeid? Kvalitativt er det godt dokumentert at klart språk har positive effekter, både for innbyggerne og virksomheten. Men til nå har vi manglet gode kvantitative effektmålinger som tallfester gevinstene av klart språk!

helsepersonellkommisjonen-legger-fram

Helsepersonellkommisjonen overleverte sin utredning

Samfunns- og tjenesteutvikling

Torsdag 2. februar fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Helsepersonellkommisjonens utredning Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

− Den norske befolkningen blir stadig eldre, og demografien vil se veldig annerledes ut i fremtiden. Dette ser vi på som en kilde til ressurser for Norge som helhet, men også for enkeltbedrifter, understreker Eirik Kanck, regionleder i UN Global Compact. Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge

Aldersmangfold er viktig for næringslivet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Som partner med Senteret for et aldersvennlig Norge har UN Global Compact Norge fått flere sparringspartnere og innsikt som er viktig i arbeidet med å skape et bærekraftig næringsliv.
Vi kan gjerne debattere om det var riktig å opprette Nav, men da bør ikke bare debatten handle om det Nav skal bli bedre på, men også om det vi er gode på, skriver Hans Christian Holte. Foto: Morten J. Solberg

Hans Christian Holte: Samle kreftene, ikke spre dem

Samfunns- og tjenesteutvikling

Med Nav fikk vi mer enn en felles dør inn til tjenester som er viktig for mange mennesker. Vi fikk et felles bygg. Det har fortsatt noen mangler, dette bygget, men det blir stadig mer solid, skriver Hans Christian Holte, direktør i NAV.

GOD STEMNING: I første episode er Berat Jusufi og regissør Jon Haukeland gjester i Holtes halve. De snakker om filmen Krigere og om å bruke egne erfaringer i møte med ungdom som står utenfor. Foto: NAV

Hans Christian Holte med ny NAV-podkast

Samfunns- og tjenesteutvikling

I podkasten "Holtes halve" inviterer NAV-direktøren kjente og ukjente mennesker til å utforske temaer som berører velferdssamfunnet og livene vi lever. Onsdag 8. februar kommer de første to episodene.

I denne podkastserien plukker Datatilsynet opp tråden fra personvernkommisjonen og utfordrer politikere og beslutningstakere i det ganske land: hvordan kan vi oversette personvern til konkret politikk? Hvordan bør en nasjonal personvernpolitikk se ut? Og hvem skal egentlig ha ansvaret? Illustrasjon: Datatilsynet

#1 Pølser og personvernpolitikk: Den personvernpolitiske vendingen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Den tyske attenhundretalls-politikeren Otto von Bismarck skal en gang ha sagt at den som vet hvordan pølser og politikk blir laget, vil aldri mer få en god natts søvn. En ny podkastserie fra Datatilsynet tar likevel sjansen på å utforske forholdet mellom politikk og personvern nærmere.

16-åringene Julie Andresen Wågenes og Herman Austad diskuterer hvordan denne parkeringsplassen kan bli en fin møteplass, men kun Julies meninger blir hørt. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Her får kun jenter si sin mening

Samfunns- og tjenesteutvikling

I Lørenskog utenfor Oslo får ingen gutter uttale seg når kommunen skal lage en ny møteplass for ungdom. Guttene har mange nok tilbud allerede, mener kommunen.

Skate anbefaler blant annet at det etableres en felles pott for trinnvis finansiering av tverrsektorielle tiltak, herunder realisering av livshendelsene. Finansieringen bør inkludere utvikling, drift og forvaltning. Skate involveres i innretningen av en felles pott. Det viktige er at potten benyttes til tverrsektorielle tiltak, og at man har styringsmodeller for bruk av midlene som har tillitt blant samarbeidspartnerne. I tillegg til å støtte utvikling og drift, kan en slik pott innrettes for å støtte innovasjon og risikotaking i en tidlig fase. Illustrasjon: Digdir

Skates digitale topplederseminar 08.02

Samfunns- og tjenesteutvikling

Er du toppleder i offentlig sektor og vil høre og lære om hvordan offentlig sektor jobber for «Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum»?

Gode diskusjoner: Flere ganger i året samles denne gjengen for å diskutere hvordan man skal lykkes med å være en inkluderende arbeidsgiver for sine ansatte. – Dette har blitt en viktig møteplass for oss, sier deltakerne samstemt. Foto: NAV

NAV-nettverket som engasjerer arbeidsgivere

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Det føles som å komme hjem, sier Tina Håland, som har vært med i bedriftsnettverket til NAV i Sør-Rogaland siden oppstarten.
Sander Stiansen på jobb. Foto: Grimstad kommune

I fremtiden trenger vi alle

Samfunns- og tjenesteutvikling

Kommunal sektor er gode på inkludering og arbeidstrening, ikke så gode på å ansette folk uten formell utdanning. KS’ prosjekt Inn i Jobb skal sørge for at flere ufaglærte skal finne sin plass i det kommunale. I Grimstad ser de allerede at arbeidet nytter.
Kjell Terje Ringdal og Camilla Lynne Bakkeng. Foto: Privat

Hvordan formidler vi vanskelige budskap i en sårbar tid?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Å kommunisere betente temaer kan være utfordrende. Nå som vi også opplever nedgangstider, en tid som er ekstra sårbar for mange, blir kommunikasjonen enda vanskeligere. Hvilket ansvar har vi som kommunikatører i disse tider og hvordan kan vi kommunisere betente temaer på best mulig måte?

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet.

Forbrukerutenforskapet

Digital inkludering

Når du ikke får kjøpt billett, verken kontant, med kort, eller med busselskapets app, er ikke utestengelsen bare digital, den er total, skriver direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet i en kronikk.

Digitalt utenforskap er i ferd med å bli et stort samfunnsproblem. Derfor trenger vi digitale fullmaktsløsninger, mener Frode Danielsen. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Vi kan løse floken for ikke-digitale

Digital inkludering

Historien til Johannes Joner og rapporten fra Forbrukerrådet, som begge har vært omtalt i NRKs kanaler den siste tiden, viser omfanget av utfordringene med digitalt utenforskap. Med digitale fullmaktsløsninger kan vi løse noen av flokene for den enkelte. I tillegg vil det gi milliardgevinst for samfunnet.

Pårørande sin situasjon har i den siste tida vore tema i nasjonale aviser, til dømes skreiv Knut Olav Åmås om «Den usynlege omsorgen» 7. januar i Aftenposten. Han formidla bekymring for at pårørande kan bli pasientar, om dei må klare seg sjølve. Foto: Kampus Production / Pexels

Dei løynde hjelparane

Samfunns- og tjenesteutvikling

Pårørande sin situasjon har i den siste tida vore tema i nasjonale aviser. For å hindre at dei pårørande kan bli pasientar, må dei løynde hjelparane bli synlege, og helsepolitisk retorikk må omsettast til handling.
Enhver fagperson kan hente motivasjon fra å se raske, positive resultater av egen innsats, skriver Øyvind Kvalnes. Det kjennes godt å utrette noe og få jevnlige mestringsopplevelser på jobb. Utfordringen er at jakten på slike opplevelser kan føre til en nedprioritering av de svakeste og mest trengende samfunnsborgerne. Foto: Rene Asmussen / Pexels

Går hjelpen til dem det er mest tilfredsstillende å hjelpe?

Ledelse

De siste årene har jeg jobbet tett med ledere i ulike deler av helsevesenet, skriver Øyvind Kvalnes. Det har gitt ham en forståelse for de tøffe prioriteringene som må gjøres hver dag. Ressursene strekker ikke til. Det tvinger frem beslutninger om hvem som skal få hjelp først, og hvordan. Valgene vil uansett gå ut over noen andre som også trenger hjelp, som nå havner lenger bak i køen.
Noen behandlere ga pasienter i oppgave å lese i egen journal og reflektere rundt det som var dokumentert. Det kunne ofte være utgangspunkt for neste samtale mellom de to. Foto: cottonbro studio / Pexels

Psykisk syke og innsyn i egen pasientjournal

Samfunns- og tjenesteutvikling

Innsyn i egen journal er nå en innarbeidet del av tjenestetilbudet i psykisk helsevern. Men noen situasjoner kan være problematiske.
– Jeg har forståelse for at det kan utløse frustrasjon. Samtidig kan det se ut til at noe er basert på misforståelser, skriver statssekretær Gunn Karin Gjul i dette innlegget. Her på besøk hos Arkivverket i 2022. Foto: Marianne Gjessing

Kontroll og smidighet i bruk av offentlige penger

− Statens prosjektmodell er basert på PRINCE2-metodikken og kan fint kombineres med smidig utviklingsmetodikk, skriver Gunn Karin Gjul, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, i dette debattinnlegget på digi.no.

Tilbudene må etableres på grunnlag av kunnskap om målgruppene og deres behov. Foto: TheStandingDesk / Unsplash

Digital inkludering i praksis

Digital inkludering

Det er publisert mye om digitalt utenforskap de siste årene. Denne artikkelen handler først og fremst om hva som skal til for å inkludere flest mulig i det digitale fellesskapet. 

Del erfaring og gode eksempler på hvordan ulike deler av organisasjonen jobber salutogent og lærer av hverandre. Det kan skje mye i virksomheten gjennom å være nysgjerrig på og ønske å se styrken til de ansatte. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Helsefremmende arbeid i praksis

Ledelse

En helsefremmende tilnærming på arbeidsplassen kan være avgjørende for et godt arbeidsmiljø. Det hele står og faller på en nysgjerrig leder. De aller fleste ledere ønsker en kultur med større engasjement og større stolthet. En kultur der de ansatte ikke føler så mye på et tydelig hierarki og kontroll, men at de ulike stabsfunksjonene kommer tettere sammen.

Sosiale roboter i helsevesenet er ikke noe nytt, men Tonnie er en pionér innen kategorien robot med arbeidskontrakt. Foto: Alex Knight / Pexels

Tonnie – robotoen med arbeidskontrakt

Saken er hentet fra Dutch Health Hub. Fred Pijls påstår at "hvis alle antar at de sosiale robotene har en arbeidskontrakt akkurat som deres menneskelige kolleger, skapes en annen dynamikk".

UiT Norges Arktiske Universitet er en av søkerne. Hvordan tenke nytt på servicetilbud og førstelinjetjenester i en ny hybrid hverdag for universitetsbibilotekene. Illustrasjonsbilde: Fra forsiden av uit.no

Stimulab-prosjekter har valgt leverandører

Syv offentlige virksomheter har nå valgt leverandører og samarbeidspartnere til sitt Stimulab-støttede innovasjonsprosjekt. Leverandørene skal bidra med designkompetanse, og et «utenfra og inn»-blikk for å skape bedre tjenester.

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor utenfor det oppleves å ikke få tilgang på noe som er viktig for deg fordi du mangler verktøy, eller på grunn av språkbarrierer, sviktende syn eller utfordringer med finmotorikk, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Mange faller utenfor viktige markeder

Digital inkludering

Så mange som 38 prosent av oss har hatt store problemer med å bestille eller betale for en vare det siste året. Og hele 43 prosent har noen de hjelper. En ny undersøkelse gjort for Forbrukerrådet viser at viktige forbrukermarkeder er i ferd med å bli utilgjengelige for mange.

Bankene har som eneste næring i Norge erkjent offentlig at ikke alle er, kan eller vil bli, eller ikke minst; vil forbli digitale, skriver Gry Nergård, direktør for forbrukerpolitiske spørsmål i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Johannes Joners svigermors nettbank

Digital inkludering

For en liten tid tilbake kunne vi se og høre i NRK om Johannes Joners to års lange kamp for å bistå sin svigermor med nettbank. Det er lett å skjønne frustrasjonen over strenge og tungvinte regler, når intensjonene er så gode. Man vil jo så gjerne hjelpe sine nærmeste. Heldigvis finnes det gode løsninger i banken, og det er det viktig at disse gode hjelperne får informasjon om!

– Den positive effekten av selvbestemmelse hos medarbeiderne er stor, sier Sut Wong. - Det øker motivasjonen og bidrar til at medarbeideren utvikler seg og vokser karrieremessig. Foto: BI

Selvbestemmelse i praksis – unngå fellene og få selvgående medarbeidere

Ledelse

Ansatte presterer bedre hvis de selv kan bestemme hvordan de løser oppgavene sine. Men hvordan kan du som leder sørge for at de får en reell mulighet til å bestemme dette, og hvilke fallgruver ligger i veien? Sut I Wong mener at ledere vil møte flere barrierer, men at effekten er stor når man lykkes.
Vi må ha helse på mer effektive og nye måter for å møte utfordringene knyttet til generasjonsutfordringer, høyere levealder og større evne til å behandle flere sykdommer. Det må ikke gå på bekostning av sikkerhet. Foto: Anna Shvets / Pexels

Den "nye" digitale angrepsflaten i helsesektoren

Samfunns- og tjenesteutvikling

Morgendagens medisinske utstyr er en del av tingenes internett, skriver Anders Løvøy i Computerworld. I mange tilfeller noe pasientene har på seg eller med seg selv, som måleapparater, sensorer, pulsklokker eller lignende. Alt slikt utstyr må ha innebygget sikkerhet som en del av det grunnleggende designet

Tiltakene må kunne dokumentere at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. De må levere en forpliktende gevinstrealiseringsplan som viser gevinstene i egen og eventuelt andre statlige virksomheter, og hvordan resultatene skal måles. Foto: ThisIsEngineering / Pexels

132,5 mill. kroner til nye digitaliseringstiltak

Innovasjon og digitalisering

Digdir skal i 2023 dele ut 132,5 millioner kroner til både små og mellomstore digitaliseringstiltak som er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Søknadsfristen er 6. februar 2023.

Hva er det som kjennetegner de samtalene jeg opplevde som positive - var det noen fellestrekk? Jo, jeg lyttet, lot innringer snakke ferdig og forholdt meg til fakta. Jeg var også forståelsesfull og oppmuntrende når det var på sin plass. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Hvordan takle den vanskelige samtalen?

Service og kommunikasjon

Det er mandag morgen. Dagens første innringer virker irritert. Jeg forsøker å svare høflig og vennlig, men blir møtt med en frekk og nedlatende tone. Det lille som er av godt humør forsvinner som dugg for solen, og jeg får en nesten uimotståelig trang til å svare med samme mynt.

Organisasjoner som ønsker friske og fornøyde ansatte, bør i større grad vektlegge myke ferdigheter når de jobber med lederutvikling og lederevaluering, skriver Torhild Anita Sørengaard, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Campus Trondheim, BI. Foto: krakenimages / Unsplash

Er sjefens lederstil bra for helsa?

Ledelse

Det er fint med ledere som bryr seg om sine medarbeideres helse og trivsel. Men støttende og rettferdig lederatferd kan faktisk være helsefremmende i seg selv.
— En historie har en innledning, en midte og en slutt. Og gjerne den berømte røde tråden, sier Kristine Dahl i firmaet Klar tale. Foto: Lisa Fotios / Pexels

Kunsten å skrive for folks ører

Ledelse

Å skrive en tale er ikke det samme som å skrive en kronikk, eller å dele et notat i tre og slenge på «Kjære alle sammen!»