Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Hensikten med boken er å formidle at digitalt utenforskap i det norske samfunnet kan forhindres – og formidle et forslag til hvordan. Foto: Kakadu

Bok: Hvordan inkludere alle i vårt digitale samfunn?

Digital inkludering

Kakadu og Ryfylke IKS har opparbeidet innsikt i hvordan vi kan heve og kvalitetssikre digital opplæring av eldre. Arbeidet er oppsummert i boken "Hvordan inkludere alle i vårt digitale samfunn?"

Kronikkforfatterne (f.v.): Lars van Marion i Rambøll Management Consulting, Line Gaare Paulsen i IKT-Norge, Knut Bjørgaas i Digdir og Asbjørn Finstad i KS. Foto: Pressebilder

Digitalt eller ikke – alle skal med

Digital inkludering

Det kommer stadig nye og bedre digitale tjenester fra det offentlige som gjør hverdagen enklere for de fleste av oss. Men noen ønsker ikke «å bruke data». Andre vil gjerne kommunisere digitalt, men mestrer det ikke – kanskje fordi løsningene vi lager, er for dårlige, skriver kronikkforfatterne.
Unge studenter viser seg å være sårbare i møtet med offentlige digitale tjenester. En faktor som kan være med på å forklare dette, er en lav byråkratisk kompetanse. Foto: Buro Millennial / Pexels

Disse gruppene sliter med å henge med på digitaliseringen

Digital inkludering

En ny rapport om digital sårbarhet fra SSB, DFØ og Digdir viser at unge studenter er sårbare i møtet med offentlige digitale tjenester. Lite integrerte utenlandske kvinner har også høy risiko for å falle utenfor det digitale tjenestetilbudet, mens det derimot er mindre sannsynlig at innvandrere som er godt integrert opplever digitalt utenforskap.

Programleder for TISK-IKT Arve Paulsen (t.h.) mottok prisen av Digdir-sjef Steffen Sutorius. Foto: Khan Le/Digdir

TISK-IKT vant Digitaliseringsprisen 2022

Innovasjon og digitalisering

De har jobbet sammen for at du og jeg skulle kunne leve mest mulig normalt i de mest unormale av tider. Nå belønnes det storstilte offentlige pandemiprosjektet TISK IKT med Digitaliseringsprisen 2022.

Hvordan hindrer vi diskriminering ved bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor? Foto: Antonio Batinić / Pexels

Når algoritmer saksbehandler

Innovasjon og digitalisering

Algoritmene kan gi undervisning tilpasset hvert enkelt barn. De kan predikere og forhindre hjertesvikt, og de kan hjelpe med å få sykemeldte fortere tilbake i jobb. Kunstig intelligens er på full fart inn i offentlig sektor. Hvordan sørger vi for at teknologien bidrar til en mer rettferdig og mindre diskriminerende offentlig sektor – heller enn det motsatte? Hvem skal holde algoritmene i øra, og hvordan skal det gjøres?

Rekrutterere skal aldri undervurdere de mulige kognitive feilkildene og fallgruvene vi utsettes for når vi skal vurdere og evaluere kandidatene. Her får du 10 grunner som gjør at jobbintervjuet ubevisst kan villede oss. Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels

10 grunner til at jobbintervjuet feiler

Ledelse

Det typiske jobbintervjuet er lite egnet til å fortelle om en jobbsøkers fremtidige prestasjoner. Likevel er intervju den aller mest brukte metoden i rekruttering. Hvor ligger fallgruvene?
Flere av de som er intervjuet har kommentert hvordan pandemien og smitteverntiltakene grep inn til kjernen i deres hverdagsliv ved å forstyrre små, men viktige sosiale hverdagsrutiner. Foto: Kampus Production / Pexels

Ny rapport: Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid

Samfunns- og tjenesteutvikling

Under covid-19-pandemien ble mye stengt ned – både institusjoner og møteplasser. Dette rammet særlig de med funksjonssvikt og som ikke hadde nær familie nærheten, men også eldre som i utgangspunktet var aktive og ressurssterke.

- Ofte kan man komme langt med å stille seg noen systematiske spørsmål på bestemte tidspunkt i utviklingen av et tiltak, forteller forfatter av veilederen, Bergljot Baklien. Foto: Mart Production / Pexels

Ny veileder for Leve hele livet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Veileder i egenevaluering for kommuner som jobber med Leve hele livet er klar. Veilederen skal bidra til økt bevissthet om hva som hemmer og fremmer gjennomføringen av Leve hele livet lokalt.

Leonardo da Vinci var sulten på læring og utvikling hele livet. Han var god på å fortsette å stille nysgjerrige spørsmål og aldri akseptere status quo, mener kronikkforfatteren. Foto: dilara irem / pexels

Hva kan vi lære av Leonardo da Vinci?

Ledelse

Leonardo da Vinci var et unikum av et renessansemenneske som kan vise til banebrytende resultater på mange forskjellige felt. Hva var det med Leonardo da Vincis tenkning som førte til store prestasjoner, spør Mariann Crantz.

Disse utfordringene ved digitaliseringen av samfunnet er så store at det bør utarbeides en handlingsplan for hvordan dette kan håndteres i fremtiden, skriver Alice Moræus. Hun er forundret over at det ikke er høyere oppe på agendaen både i det offentlige Norge, i media og hos politikere. Illustrasjon: uutilsynet.no

uubloggen: Digitalisering av samfunnet – et folkehelseproblem

Digital inkludering

Som lege og som datter til en aldrende mor har jeg en økende bekymring knyttet til digitalisering av samfunnet uten gode reserveløsninger for en stor andel av befolkningen som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse, skriver Alice Moræus.

Når digitale tjenester utvikles på brukernes premisser, så betjener de fleste seg selv, sier Torbjørn Vinje. - Men - det er mange som ikke mestrer dette, så det er viktig at det finnes et tilbud for alle. Foto: Jo Michael

Podkast: En pådriver for bedre offentlig service og tjenester

Samfunns- og tjenesteutvikling

I offentlig sektor finner vi noen av landets største og mest kompetente miljøer for bruker-, innbygger- eller kundeservice. Det er etablert et forum for å sikre erfaringsdeling og positiv utvikling av fagfeltet service. Gjesten i denne episoden av kundeservice-podcasten er Torbjørn Vinje. Han er daglig leder i Forum for offentlig service. Vi snakker om bakgrunnen for etableringen av forumet og fokusområder på veien videre.

Brukerinvolvering er nøkkelen i utvikling og innovasjonsprosesser. For å avdekke faktiske behov og sikre at det skapes treffsikre og brukervennlige løsninger for den enkelte, har NSCC et eget nasjonalt testsenter – Norwegian Smart Care Lab (NSCL) . Foto: NSCC

Samarbeid om smarte løsninger

Innovasjon og digitalisering

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Senteret for et aldersvennlig Norge blir partnere. − Vi har mange felles mål, og jobber begge for at Norge best mulig kan håndtere den demografiske utviklingen, sier Arild Kristensen, CEO i NSCC.
Monica Nyhagebråten har etter en suksessfull karriere med kundeservice i det private næringsliv, besluttet å bruke sin energi og kompetanse til å bidra til fellesskapet ved å arbeide i Tolletaten. I denne podkasten kan du høre hvordan de arbeider målrettet for at det skal være lett å gjøre rett. Foto: Kundeserviceavisen  

Tolletaten ønsker gode brukeropplevelser: – Det skal være lett å gjøre rett

Samfunns- og tjenesteutvikling

Avdelingsdirektør Monica Nyhagebråten har hatt en suksessfull kundeservice-karriere i det private næringsliv. Hun har bygget opp noen av landets ledende serviceorganisasjoner, kjent for å skape gode kundeopplevelser. Nå er det Tolletaten som nyter godt av hennes erfaringer.
– Den virkelig store samfunnsgevinsten har vi i vente om tjue eller tretti år. Det er perspektivet som driver oss fremover, avslutter Catalina Pelaez, teamleder for team barnehagepris i Oslo Origo. Foto: Catalina Pelaez

Ny milepæl for sårbare barnefamilier

Innovasjon og digitalisering

Foreldre i Oslo med krav på redusert barnehagepris må ikke lenger sende inn nye søknader hvert år. Nå fornyes søknadene automatisk.

Det er en svak forståelse for endringsbehov blant innbyggere og politikere. Beslutninger og planverk preges av kortsiktighet og den nødvendige politikkutviklingen og mobiliseringen uteblir. Illustrasjonsfoto: KS

Fiks 2040 nå – fremtidsverktøy hjelper deg

Samfunns- og tjenesteutvikling

De demografiske utviklingstrekkene vil treffe ulikt i den enkelte kommune, avhengig av blant annet flyttestrømmer, næringsstruktur, størrelse og sentralitet. KS har utviklet et verktøy som skal hjelpe kommunene til å ta prioriteringer.
Rapporten viser at innen teknologi- og digitalisering har Norge mistet sin ledende posisjon og faller tilbake på nær alle dimensjoner knyttet til teknologi og digitalisering.  Andre land digitaliserer i et hurtigere tempo enn oss, både i privat og offentlig sektor. Illustrasjon: Klipp fra Omstillingsbarometeret / Abelia.

Omstillingsbarometeret 2022

Innovasjon og digitalisering

Rangeringen avdekker både styrker og svakheter for Norge på viktige omstillingsområder, og danner et kunnskapsgrunnlag for nye tiltak, forbedring og reformarbeid.
Hvis ledelse blir å sørge for at den enkelte ansatte lykkes, som servant leadership legger opp til, kan det undergrave ledelsens forutsetninger for å lede organisasjonen som helhet, skriver Richard Taylor. Foto: fauxels / Pexels

Arbeidstakeren får større råderett

Ledelse

De to store postpandemiske trender i arbeidslivet, hybride arbeidsformer og mangel på arbeidskraft, kommer på toppen av tre andre, allerede eksisterende utviklingstrekk. På sikt kan disse trendene true lederes forutsetninger for å lede, skriver Richard Taylor.

Å ikke mestre digitale selvhjelpsløsninger kan ha både økonomiske, helserelaterte og juridiske konsekvenser for brukerne, skriver forfatterne i rapporten Digital ekskludering i NAV. Hvem, når, hvorfor? Illustrasjon: Fra rapportens forside

Digitalt sårbare personer blir ikke tilstrekkelig ivaretatt i NAV

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det kan ha store negative konsekvenser for brukerne dersom de ikke klarer å bruke digitale tjenester eller dersom de ikke får hjelp til det, for eksempel at de ikke får de ytelsene de har krav på, de kan bli sittende uten mat, de kan resignere helt – noe som igjen kan forverre helsetilstanden, og forsterke allerede lav mestringstro og selvfølelse.

Samarbeidet mellom BR og Digital Norway bør utvikle seg til å bli en nasjonal driver for utvikling av bærekraftige digitale løsninger for næringslivet, skriver Arild Haraldsen, fast kommentator for digi.no. Illustrasjon: Klipp fra brreg.no

Strategi for bærekraftig digitalisering

Brønnøysundregistrene (BR) har nå en unik mulighet til å bli en nasjonal pådriver for økt bærekraft og innovasjon i næringslivet, skriver Arild Haraldsen i digi.no.
Det er et tankekors at det offentlige i så stor grad er med på å sende ut data om barna våre til andre aktører og andre land, uten at det er gjort en god nok vurdering av hva som skjer med personopplysningene deres, skriver Janne, Stang Dahl i Datatilsynet. Foto: Pixabay / Pexels

Personvern i skolen er under press

Samfunns- og tjenesteutvikling

Snart er det skolestart, og igjen tid for å åpne Chromebooken for tusenvis av skolebarn over hele landet. Passer den offentlige skolen godt nok på barnas personopplysninger?
Forfatterne oppfordrer psykologer til å sette seg inn i Fem grep for økt hverdagsglede, og følge med på forskningen på konseptet. Sist, men ikke minst bør man ta i bruk grepene i eget liv. Hverdagsglede er for alle. Illustrasjon: FHI

Fem grep for økt hverdagsglede

Samfunns- og tjenesteutvikling

Befolkningens livskvalitet er landets viktigste ressurs. Forskning har vist at livskvaliteten kan styrkes og vi kan utstyre politikere, fagfolk og befolkningen med en verktøykasse for bedre psykisk helse.

Hagearbeid er en av mange småjobber de ansatte i Seniorene utfører. Foto: Seniorene AS

Vinn-vinn med seniorenes kompetanse

Seniorene AS har sett mulighetene og verdien av å koble pensjonister som ønsker å jobbe med eldre som trenger praktisk bistand og hjelp i hverdagen. Nå er selskapet signert som ny samarbeidspartner med Senteret for et aldersvennlig Norge.
– For noen kan det være frigjørende med chat. Samtidig kan det være fremmedgjørende siden man ikke blir møtt med tonefall, kroppsspråk eller får et forhold til ansiktet, sier Atle Møen, professor ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: UiB

Chatbot vs menneske: En professors mening

Innovasjon og digitalisering

Er vi i ferd med å bli et ansiktsløs samfunn på grunn av teknologi, der er vi alle sitter bak et tastatur og kommuniserer, eller er teknologi et verktøy for at vi kan bli bedre på å kommunisere raskt og effektivt? Kundeserviceavisen tar en diskusjon med professor Atle Møen, for å belyse temaet.
Utvalet skal særleg vurdere sektorområdene barnehagar, skular, barnevern, eldreomsorg, spesialisthelsetjenester, asyl- og flyktningmottak. Foto: Natalie / Pexels

Utval skal gjennomgå kommersiell drift av velferdstenester

Samfunns- og tjenesteutvikling

Regjeringa har oppnemnd eit offentleg utval som skal greie ut korleis kommersiell drift kan utfasast i ulike skattefinansierte velferdstenester. Tor Saglie, tidlegare departementsråd i Justisdepartementet, skal leie utvalet.
I det omfattende samarbeidet vi er i gang med, er debatten som ble startet av Kirsten Sandberg Natvig om hvordan de etterlatte blir møtt av storsamfunnet, av stor verdi, skriver Bredo Erik Swanberg, seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet. Foto: Pavel Danilyuk / Pexels

Ett skritt nærmere digitalt dødsbo

Samfunns- og tjenesteutvikling

Når et familiemedlem dør, får de etterlatte en stor jobb med å rydde opp i regninger, kontoer og papirer. I 2024 skal en digital løsning gjøre alt lettere.
Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet, offentliggjør hvilke tre prosjekter som skal kjempe om Digitaliseringsprisen i år. Prisen gis til årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor, og deles ut på Digitaliseringskonferansen 22.08. Foto: Digitaliseringsdirektoratet.

Digitaliseringsbloggen: Takk for utfordringen, Gjermund!

Innovasjon og digitalisering

I innlegget «Pådriver og spydspiss i digitaliseringen av samfunnet?» på bloggen sin og på LinkedIn utfordrer Gjermund Lanestedt Digdir på å være en «spennende og offensiv utfordrer i forvaltningsutviklingen». Kort oppsummert mener Lanestedt at digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor går veldig sakte.
Digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor går veeeeldig sakte, skriver Gjermund Lanestedt. Strekket i laget mellom de mest digitalt fremskredne og de digitalt umodne virksomhetene er stort. Illustrasjon: Klipp fra digdir.no

Digdir: Pådriver og spydspiss i digitaliseringen av samfunnet?

Regjeringens digitaliseringsstrategi fra 2019 er ambisiøs og målbærer en rekke forventninger til en sterk og tydelig digitaliseringsagenda for offentlig sektor. Digdir er satt til å forvalte den handlingsplanen som operasjonaliserer strategien, og spiser seg systematisk inn i de målsettinger som strategien satte.

Klarer vi å erstatte utenforskapet med flere i jobb, vil de berørte få et mer meningsfylt liv samtidig som de og vi får en større kake å dele, skriver Victor D. Norman. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Det sosialdemokratiske klassesamfunnet

Samfunns- og tjenesteutvikling

- Norge er et godt land å bo i for oss vanlige folk – vi som befinner oss rundt midten og oppover på Gauss-kurvene for evner og anlegg og de tilsvarende fordelingskurvene for utdannelse, jobb, hus, bil og hytte, skriver Victor D. Norman i DN. - Det er adskillig mindre godt for de som ikke når like høyt opp i ferdigheter og utdannelse.

Det blir innlegg ved innlegg Marte Winsvold: forsker II ved Institutt for samfunnsforskning, Hans Christian Holte: arbeids- og velferdsdirektør og Gina Lund: statsforvalter i Agder. Bilde: Klipp fra dfo.no

Hvordan kan økt frihet for førstelinja gi innbyggerne bedre tjenester?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Arendalsuka 17.08.22: Nå skal stat og kommuner få økt handlingsrom for innovasjon og lokal tilpasning. Samtidig må vi sikre at innbyggerne behandles likt og at rettssikkerheten ikke blir svekket. Hvordan kan politikere og ledere løse denne motsetningen?

Ole André Bråten er en erfaren kursholder, og har utgitt en rekke håndbøker innen konflikt- og krisehåndtering. Foto: Liv Unni Tveitane.

Nytt kurs: Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

Kurs

Møter du mennesker som oppleves som aggressive? Er du usikker på hvordan du bør møte en konflikt? Da er dette et kurs for deg! Ole André Bråten gir deg strategiene for å forebygge og håndtere konflikter i dette praktiske kurset for førstelinjen.

Arrangementskalender1150x750

FOS: Kurskalender

Se alle kurs i regi av Forum for offentlig service for høsten 2022.

Digitale tjenester burde tilrettelegges bedre for en økende andel eldre, mener pensjonist Tormod Bjørnstad. Foto: Privat

Digitaliseringen er nådeløs, mange klarer ikke å bruke teknologien

Digital inkludering

Datarevolusjonen har tatt hele verden med storm. Flere timer om dagen stirrer vi på skjermene våre. Over halvparten av Jordens befolkning bruker internett. Vi kan gjøre nesten alt med smarttelefon og nettforbindelse. Men henger alle med på teknologikappløpet?
– Som leder kan jeg bidra med å skape et miljø som gjør at mine kollegaer tør å være kreative og engasjerte, og hvor de fortsetter å utvikle seg, sier Andrea Kanavin Grythe (til høyre i bildet), leder for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Nittedal kommune. Foto: idébanken.org.

– Trygghet er roten til all læring

Samfunns- og tjenesteutvikling

Krevende situasjoner krever ekstra godt arbeidsmiljø. Slik jobber PPT Nittedal med å skape psykologisk trygghet på arbeidsplassen.

Vi vil ha et samfunn fylt med kjærlighet og mangfold som innebærer en trygg digital hverdag, både for skeive og for streite, skriver Joakim Hope Soltveit, seniorrådgiver i Datatilsynet. Foto: Steve Johnson.

Personvernvennlig kjærlighet for alle

Samfunns- og tjenesteutvikling

Datatilsynet vil at norske virksomheter som behandler personopplysninger, skal ta ansvar for å skape en trygg digital hverdag for alle mennesker. I anledning skeivt kulturår lanserer vi derfor personvernvettreglene. Men hvorfor er de viktige?
Universell utforming skal minske funksjonsgapet og ivareta den enkelte sin rett til samfunnsdeltaking, bygge ned digitale barrierar og hindre at nye oppstår, skriver Brynhild Runa Sterri, fagdirektør i Tilsynet for universell utforming av ikt i Digitaliseringsdirektoratet. Foto: Digitaliseringsdirektoratet.

uubloggen: Digitalt utanforskap og diskriminering

Digital inkludering

Stadig fleire personar set fram klagesaker som følgje av manglande universell utforming av ikt. Manglande universell utforming fører til digitalt utanforskap. Det er viktig at stemmene til dei som opplever dette blir høyrt. Difor tek tilsynet desse sakene på største alvor.

-Vi må òg sørge for at personar som ikkje evnar å nytte digitale tenester sjølve, får den hjelpa dei treng, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Trond A. Isaksen.

Forslag til ny strategi for eID i offentleg sektor

Samfunns- og tjenesteutvikling

-Stadig fleire offentlege tenester blir digitale. Vi må sikra at offentlege tenester er tilgjengelege for alle, og vi må sørge for at alle har kunnskap om korleis dei skaffar seg ein eID og korleis dei bruker han , seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.
Tiltak som virker introduserer et rammeverk og en struktur for hvordan kommunene kan få til god samhandling i praksis. Illustrasjon: Tor Erling Naas.

KS lanserer: Tiltak som virker

Samfunns- og tjenesteutvikling

KS lanserer "Tiltak som virker"! En veileder som skal gjøre det enklere for kommunesektoren å få til god samhandling på tvers av tjenester, og måle resultater, virkninger og effekter av innsatser rettet mot barn og unge.
Ingenting får folk til å spore av raskere enn dårlig kommunikasjon, skriver Cecilie Hammernes i Ledernytt. Foto: Tirachard Kumtanom / Pexels

Syv kommunikasjonsfeil du gjør på jobben

Ledelse

Kommunikasjon krever arbeid, og det kan være utfordrende å forbedre den. Kanskje er du ikke engang klar over dine egne kommunikasjonsbrister, som stadig fører til misforståelser.

Klare for podkast: Mohammed Abdelqadir, Sophie Arntsen og Abdimaalik Abdirahmaan

FOS-podden: Kulturell Navigasjons-Plattform for inkludering - hva i all verden er det?

Digital inkludering

I denne episoden av FOS-podden har jeg en samtale med tre ildsjeler i firmaet Digna. De kombinerer menneskesentrert design, antropologi og pedagogikk. Plattformen er utviklet av mennesker som har gått gjennom prosessen med å integrere seg i Norge, og bygger på kunnskap og lærdom de selv har erfart. Dette vil jeg gjerne høre mer. Mitt navn er Mona Hovland Jakobsen, jeg er styremedlem i Forum for offentlig service og jobber til daglig i Politiet.

Dersom Garantiinntekt (GI) + påbyggingsmodellen innføres, vil Nav kunne fokusere alle sine ressurser på å optimalisere den enkeltes jobb- og inntektsmuligheter, framfor å hele tiden snakke om jobbhindringer i en langvarig arbeidsavklaringsprosess, og kontinuerlig vilkårs-vurdere behov for ytelse, skriver artikkelforfatterne. Foto: Mart Production / Pexels

Kan en ny velferdsmodell løse utfordringer med fattigdom?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Vi kan alle være enige om at nåværende velferdssystem har store svakheter, skriver Hege Moen og Mathilde Fasting på civita.no. Det rettes kritiske blikk mot avklaringsmetodikken i Nav og den manglende tilliten som ligger innebakt i regelverkene.
Happy boy with Down syndrome sitting on floor and hugging with his grandmother at home.

23 prosjekter får boligsosialt tilskudd

Samfunns- og tjenesteutvikling

Husbanken deler ut 12,3 millioner kroner i tilskudd til boligsosiale tiltak i 2022. Tilskuddet støtter prosjekter som bidrar til å forebygge at folk blir vanskeligstilt på boligmarkedet og til at alle kan skaffe seg en god bolig.

I vår rapport anbefaler vi at det bør stilles krav til offentlige virksomheter om hvilke konkrete data de skal tilgjengeliggjøre, allerede i tildelingsbrevene og andre styringsdokumenter, og at det på nasjonalt nivå bør etableres et prioriteringsråd for datadeling, hvor også næringslivet deltar, skriver Kjersti Nordskog, rådgiver i Agenda Kaupang. Foto: Privat

Offentlige data – for viktige til ikke å bli brukt

Innovasjon og digitalisering

Offentlig sektor i Norge har data. Mye data. Dessverre ser vi at det aller meste av disse dataene verken deles med andre virksomheter eller med næringslivet, som kunne brukt dem til innovasjon og verdiskaping. Tidligere utredninger har estimert at det er stort økonomisk potensiale i disse dataene, og at de kan genere mange nye arbeidsplasser. Hvorfor er det så vanskelig å få til deling av data?