Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kundearealet på servicetorget. Foto: Tromsø kommune.

ServiceNettverkNord: Det nye Servicetorget på rådhuset i Tromsø

Faglige nettverksgrupper

ServiceNnettverkNord består av ledere for Servicetorg fra Alta, Tromsø, Harstad og Bodø. Nettverket er aktivt og møtes ca. en gang i året. Vi bytter på å besøke hverandre, og vertskommunen er ansvarlig for programmet. Nettverket har stort utbytte av å utveksle erfaringer, og digitalisering står alltid på programmet. Torsdag 24.10.19 var det igjen tid for å møtes, og Tromsø var vertskommunen denne gangen.

Fra samlingen i Hallingdalsnettverket. Foto: Turid Hilde Gåsbakk

Hvordan blir din hverdag i framtidens servicetorg?

Innovasjon og digitalisering

Digitalisering og teknologiske løysingar er svært aktuelle tema for servicetorgene framover. Regional servicetorggruppe Hallingdal hadde samling 14.11, der de diskuterte spørsmål som hvilken kompetanse de bør  tilegne seg, og hvilke nye oppgaver som er aktuelle. Det kom fram mye nyttig som de ønsker å jobbe videre med i 2019.

Bymodell_Bod_crop

Digitalisering alltid på programmet i servicenettverket!

Servicenettverk Nord-Norge

Servicenettverk Nord-Norge består av Alta, Tromsø, Harstad og Bodø. Nettverket er aktivt og møtes ca. en gang i året. Vi bytter på å besøke hverandre og vertskommunen er ansvarlig for programmet. Nettverket har stort utbytte av å utveksle erfaringer og digitalisering står alltid på programmet.

Fra Randaberg kommunes nettsted.

Nettverkssamling i Sør-Rogaland

Randaberg, 29.05

30 servicetorgmedarbeidere var samlet til nettverkssamling på Varen kulturscene i Randaberg. Det faglige innholdet omfattet nye nettsider som legger til rette for kommunikasjon, og  ombygging og nybygging av rådhuset.

Nettverk servicetorg Sør-Rogaland

Hå kommune, 04.05.17

Nettverk servicetorg Sør-Rogaland hadde nettverkssamling for alle servicetorgene i Sør-Rogaland  i Hå kommune, torsdag 4. mai 2017.