De seks kommunene Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Drangedal deltar i Grenlandssamarbeidet. I tillegg ble Grenland Brann og Redning IKS invitert til samlingen.

Før pandemien var det en årlig tradisjon med samling for Servicesentrene i Grenlandskommunene. Samlingene har pågått siden oppstart av senterne i 2001.

Tradisjonen tas opp igjen

Tilbakemeldingene fra samtlige kommuner er at det var flott at Porsgrunn tok initiativet, og samtlige kommuner ønsker å fortsette med årlige møter. Drangedal kommune påtar seg ansvaret for neste samling som blir i 2024.

Porsgrunn har foreslått at neste samling bør ha presentasjon av alle servicesenterne slik at de blir enda bedre kjent. Sentrene har mange felles oppgaver som førstelinje, og de har Grenland Brann og Redning felles. Alle kommunene gir inntrykk av at det er svært interessant å bli bedre kjent. Dersom det skulle oppstå en krise i en av kommunene - vil andre servicesentermedarbeidere kunne hjelpe til.

Presentasjon av Servicesenteret i Porgrunn kommune

Gitte Helland, avdelingsleder for Servicesenteret i Porsgrunn kommune, hadde en kort presentasjon innledningsvis