Av Marlene Uvsløkk, Seksjonsleder Servicetorget Tromsø kommune

Kundearealet på servicetorget. Foto: Tromsø kommune.
Kundearealet på servicetorget. Foto: Tromsø kommune.

Publikumsområdet er oppgradert

Vi startet med en omvisning på det nye Servicetorget på rådhuset i Tromsø.

Servicetorget i Tromsø har flyttet sammen med kommunikasjonsavdelingen, og i den forbindelse har vi fått oppgradert publikumsområdet for innbyggere som kommer innom Servicetorget, samt kontorlandskapet for ansatte.

Både ansatte og innbyggerne er godt fornøyd med den nye løsningen.

Kontorplasser på Servicetorget. Foto: Tromsø kommune.
Kontorplasser på Servicetorget. Foto: Tromsø kommune.

Arkivplan Tromsø kommune v/Johanne Lunga - Byarkivar i Tromsø kommune

Johanne informerte oss om hvordan det nå jobbes med den nye Arkivplan for Tromsø kommune.

Fokuset endres fra at arkivplan har vært et statisk skrivebordsdokument til å bli et aktivt internkontrollverktøy. Det var satt av 45 minutt til dette men vi bruke godt over 1 time på denne posten på programmet. Mye nyttig å få med seg for de som har ansvar for arkiv/dokumentsenter. 

Digital utvikling/transformasjon- fokusområder i Tromsø kommune v/Frode Seipäjärvi

Frode tok oss med på en liten fremtidsreise på hva man ser for seg vil være den videre utviklingen innenfor digital transformasjon.

Utviklingen går utrolig kjapt. I 2020 ser man for seg at det vil være førerløse flygende taxier.

Verdens første autonome skip i drift skal erstatte 40.000 vogntogturer i året, og skal gå mellom Yaras fabrikk på Herøya og havnene i Brevik og Larvik fra 2020.I 2025 mener man at SMART telefonene forsvinner og erstattes med taleverktøy. I 2027 har vi kommet så langt at det er tankestyrt tekstbehandling som gjelder, kalt brain-computer interface (BCI).

Facebook har allerede 60 ansatte arbeider med dette. 100 ord pr minutt er et mål innen relativt kort tid. Dersom man får dette til vil det gi en ny hverdag for mange med handicap, og vi tar bort et skille i samfunnet.

I 2028 mener de at den menneskelige hjerne vil kunne simuleres. I 2034 har vi 1 Ter b på vår internettilkobling, noe som er 10.000 gang raskere en det som er vanlig i dag. 

I 2045 er kunstig intelligens og menneskelig intelligenser likeverdig. I 2048 vil tankeoverføring dominerer telecom.

Kjersti Rongved, enhetsleder på servicetorget i Bodø kommune. Foto. Tromsø kommune.
Kjersti Rongved, enhetsleder på servicetorget i Bodø kommune. Foto. Tromsø kommune.

Ut på tur i Sherpatrappa

Etter denne fremtidsreisen var det godt med fysisk aktivitet. Det ble tur opp Sherpatrappa, flott og frisk selv om det sluddet og sikten var minimal.

Deltakerne på vei opp.
Deltakerne på vei opp.
Utsikt fra toppen. Foto: Tromsø kommune.
Utsikt fra toppen. Foto: Tromsø kommune.