Kontakt

Har du spørsmål send en e-post.

Definisjon av nettverk

Tre eller flere offentlige serviceenheter/førstelinjer (kommuner/fylkeskommuner/ statlige virksomheter) som danner et nettverk i tråd med forumets formål. Alle enheter må være medlem av Forum for offentlig service.

Kriterier og forhåndsgodkjenning

  1. Det gis kr 6.750,- i maksimal støtte til hvert arrangement.
  2. En nettverksgruppe kan i utgangspunktet bare motta støtte én gang pr. år, men dette kan fravikes hvis det er ledige budsjettmidler.
  3. Forhåndsgodkjenning (ikke et krav) - send e-post
    • Ferdig/foreløpig program
    • Hvem inviteres
  4. Innsendt dokumentasjon (referat, kopi av kvitteringer på faktiske utgifter og ev. bilder) utløser støtte i ettertid