På samlingen var det motivasjonsforedrag med Hasse Thorbjørnsen, og omvisning i Hallingdal Tingrett.

Dette var den første samlingen etter pandemien, og ett av målene var at medarbeiderne blir bedre kjent med hverandre på kryss av kommunegrensene. Det er mange endringer etter pandemien både med nyansatte og arbeidsoppgaver.