Hvordan henger de forskjellige kundekretsene sammen i kommunene?

Et temamøte for mindre kommuner med felles nedslagsfelt. Få tips til hvordan dere kan se innbyggernes kundereise fra innbyggerens perspektiv. Det er ikke alltid informasjon og de kommunale prosessene er så selvsagte som vi tror. 

Omsorgstretthet - fokus på temaet kan bidra til å forebygge

Alle som har stått i førstelinjen over litt tid kan kjenne på at det ikke er like lett å være «på» og serviceorientert til enhver tid. Kundene krever sitt, særlig i tider hvor alle varer og tjenester stiger i pris, kommunale (renovasjons)ordninger endres og eiendomsskatt innføres og økes.

Kundens frustrasjon og oppgitthet kan fort smitte over, men dette er vi jo vant med å stå i? Ikke sant? Men å tro at demente fru Karlsen skal få begeret til å flyte over en dag er nesten utenkelig. Likevel er begrepet høyemosjonelle krav mer aktuelt enn noen gang for ansatte i førstelinjen.

Lag spørsmål til refleksjon og etiske dilemmaer som kan hjelpe til den gode samtalen. Disse utfordringene kan bli lettere å håndtere når vi ser at belastningen ikke er så forskjellig fra kommune til kommune. 

KMM finnes ikke lenger, eller?

I et publikumsmottak står du ofte i skuddlinjen, og må sjonglere innbyggernes ønsker og forventninger opp mot de tjenestene kommunen faktisk kan levere. Det kan bli slitsomt å forklare samme innbygger for femte gang at kommunen ikke kan brøyte gårdstunet hans, selv om de brøyter tunet til naboeiendommen som er et boligsenter.

Dersom mannskapet i brøytebilen bare hadde brukt 5 minutter på å forklare dette når de var på oppdrag kunne hele situasjonen løst seg. En så enkel friksjon kan være roten til at det er lett å bli oppgitt både på kunde og kollega.

Er vi obs nok på å prate om systemforbedringer og holde forbedringsdiskusjonen på det, og ikke på kollegaer?

Sett opp dilemmaer og spørsmål som kan være et utgangspunkt for å bli bevisst på arbeidsmiljø i egen avdeling, og hvordan andre kommuners erfaringer kan hjelpe oss å bli stadig bedre.

Har du forslag til flere tema?

Del gjerne nye tema ved å sende inn her.