Samhandling

Styret er bredt sammensatt for å ivareta ulike interesseområder, og for å sikre tverrfaglighet og bedre samhandling på tvers av offentlig sektor.

Styrets medlemmer arbeider i KS, Skatteetaten, Arbeids- og velferdsdirektoratet // NAV, Husbanken, Politiet og kommunene Oslo, Bodø, Tromsø og Bergen.

Hva gjør FOS?

Vi deler kunnskap og erfaring:

 • Artikler på offentligservice.no
 • Ukentlige nyhetsbrev
 • Foredrag på samlinger og konferanser
 • Råd om organisering av tjenester
 • Årlig service- og tjenestekonferanse med deltakere fra hele landet
 • Kurs og møter med aktuelle tema (se FOS-kurskalender)

Vi påvirker utviklingen i det offentlige:

 • Initiativ til prosjekter
 • Høringsinnspill
 • Artikler og pressemeldinger

Hvorfor bli medlem?

Medlemsfordeler for deg og din virksomhet:

 • Deltakelse i et tverrfaglig og landsdekkende fellesskap
 • En stemme som taler din sak i dialog med sentrale myndigheter
 • Økonomisk støtte til faglige nettverksgrupper i din region
 • Kraftig rabatt på kurs og konferanser
 • Gratis møter med aktuelle tema
 • Hjelp til å arrangere kurs og samlinger
 • Ukentlige nyhetsbrev med stoff du er opptatt av

Medlemsoversikt

Om lag halvparten av kommunene og en rekke statlige etater er medlemmer. Fellesskap gir styrke!

Hvem kan bli medlem?

Kommuner, fylkeskommuner og statlige etater kan være medlemmer med fulle rettigheter. Leverandører og enkeltpersoner kan være assosierte medlemmer uten stemmerett på årsmøtene.

Hva koster det å være medlem?

Kontingentsatser pr år

Innbyggertall (organisasjoner, private, kommunale, interkommunale, fylkeskommuner og statlige virksomheter: antall ansatte * 1000)

Kontingent 2022

Under 10 000

3 210

10 000 - 20 000

3 710

20 000 - 30 000

4 410

30 000 - 40 000

5 030

40 000 - 50 000

5 650

50 000 - 75 000

7 170

75 000 - 100 000

8 710

Over 100 000

11 780

For organisasjoner, private, kommunale, interkommunale, fylkeskommuner og statlige virksomheter multipliseres antall ansatte med 1000 for å finne rett intervall. For de store statlige virksomhetene, de største kommunene og ev andre behandles hver organisatorisk enhet som en selvstendig virksomhet. Eksempler på organisatoriske enheter som må ha egne medlemskap:

 • Hvert NAV-kontor
 • Hver skatteregion
 • Hvert regionkontor i Husbanken
 • Hver bydel i Oslo
 • Hver etat i Oslo (f eks Bymiljøetaten)

Personlig medlemskap:

 • Studenter/pensjonister: Kr 315,- pr år
 • Andre personer: Kr 630,- pr år

Vedtekter

Vedtekter vedtatt på landsmøtet 2018, 07.11

Personvernerklæring

Forum for offentlig service innhenter opplysninger om deg for å kunne gi deg så gode og riktige tjenester som mulig. Vi tar ditt personvern på alvor og personvernerklæringen skal gi et inntrykk av hvilke personopplysninger vi innhenter, hvordan disse behandles og hvilke rettigheter du har over dine opplysninger.

Hvordan bli medlem?

Skjemaet brukes ved innmelding for nye medlemmer og ev endring av kontaktinformasjon senere.

Trenger du mer informasjon?