Hva er en personopplysning?

En personopplysning er all informasjon som kan identifisere deg. Direkte og indirekte.

Hvilke opplysninger har FOS lagret?

FOS har lagret informasjon om deg i forbindelse med din deltakelse på konferanser (Cvent) og utsending av nyhetsbrev (offentligservice.no). Du har rett til innsyn i hvilke data FOS har lagret om deg. Send e-post til post@offentligservice.no.

Hva betyr dette for deg som medlem i FOS?

Vi har i samråd med advokat tolket regelverket dit hen at nyhetsbrev og invitasjoner til kurs/konferanser er en så sentral del av medlemskapet i FOS at alle som har et e-postdomene knyttet til en medlemskommune vil fortsette å få foreningens nyhetsbrev og invitasjoner.

Du kan når som helst fjerne deg fra våre lister og be om sletting av din adresse.

I nyhetsbrev og invitasjoner finner du lenker nederst i e-posten som fjerner deg fra de listene knyttet til utsendelsen du har mottatt (avbestille invitasjoner til kurs/konferanser, avbestille nyhetsbrev).

Vi har rutiner på at vi sletter de som ikke ønsker e-post løpende. 

FOS opplever i noen tilfeller at det er registrert flere e-postadresser på samme person. Vi ber deg derfor om å oppgi alle kortadresser, aliasadresser og liknende når du ber om å bli slettet fra våre lister.
(eksempel: Ola.Nordman@eksempel.kommune.no / Ola@eksempel.kommune.no / ON@eksempel.kommune.no)

Dersom kommunen/virksomheten sier opp medlemskapet vil det sendes en e-post til alle vi har på våre lister med mulighet for å fortsette å motta nyhetsbrev og invitasjoner til konferanser.

Deltakelse på kurs og konferanser

De gangene du deltar på kurs og konferanser så brukes kun detaljer om deg som skal gjøre at din opplevelse hos oss skal være så god som mulig.

Dette deler vi med samarbeidspartnere om deg:

  • Hoteller/kurs- og konferansesteder
    • Navn og eventuelle matallergier.
  • Trykkeri pga navneskilt på konferansen
    • Navn, stilling og arbeidssted
  • Navneliste på nett/deltakerliste
    • Navn, stilling og arbeidssted

Du har din fulle rett til å få fjernet navnet ditt fra oversikter som ikke er hensiktsmessige, både på nett og til hoteller/navnelister. Ved å sende e-post til post@offentligservice.no innledes en dialog med administrasjonen i FOS som ordner dette.

Deltakerlister fra arrangementer beholdes til 31.12 året etter arrangementet avholdes (maks 2 år) og brukes ikke til annet formål enn kurset/konferansen.

Administrasjonen i FOS er bundet av taushetsplikt ifm. helseerklæringer (allergier etc.)

Nyhetsbrev fra offentligservice.no

Hvis du er lagret på våre lister for utsendelse av nyhetsbrev, så kan du til en hver tid få slettet dette. Informasjonen er lagret hos tredjepartsleverandør Custom Publish. Tredjepartsleverandør har ingen mulighet til å bruke din informasjon til andre formål.

FOS har også inngått databehandleravtale med Custom Publish for å sikre dine og foreningens rettigheter.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om personvern kan du kontakte administrasjonen i FOS.