Av Kjersti Rongved, Serviceleder Bodø kommune

I juni 2018 var Bodø vertskommune.

Hvordan er fremtidens innbygger? Sannsynligvis vil de gjerne få ordnet alt når som helst, - aller helst med selvbetjening. De ønsker gode tilbud, enkel måte å gjøre ting på. Sist men ikke minst, - de ønsker innsyn og dialog.

Bylab - Bodøs nye laboratorium

Nettverket besøkte Bylab, - Bodøs nye laboratorium hvor fremtidens Bodø skal skapes i samarbeid mellom kommunen, innbyggere, næringsliv, institusjoner og frivillige.

- Vi stiller oss åpen og tilgjengelig for involvering og medvirkning og på den måten kan vi få frem ønsker og behov fra våre eksperter, - nemlig innbyggerne. Samarbeidet utløser nye kreative forslag og innspill fra alle aldersgrupper, forteller Silje Munkvold som jobber i Bylab.

Bylab har etablert seg i en del av Stormen bibliotek. Her er det daglig mange besøkende og derfor gode mulighet til å være synlige og få kontakt med innbyggere.

Bedre livskvalitet

Mange kommuner benytter «Smart kommune- begrepet» som overordnet paraply over tiltak og prosjekter som skal bidra til smarte teknologiske løsninger for innbyggerne. Så også i Bodø.

- Smart Bodø handler ikke bare om teknologi. Vi har et mål om å sette mennesket i sentrum og det skal bidra til bedre livskvalitet for menneskene som bor i kommunen. Vi ønsker å skape engasjement og fellesskapsfølelse ved at innbyggere kan bidra med gode ideer, sier Marianne Bahr Simonsen som er Bodøs prosjektleder for Smart Bodø. - Samtidig har kommunen mulighet for å presentere utviklingsprosjekter som allerede er i gang, - føyer hun til.

Kommet langt med utvikling av velferdsteknologi

Den dagen servicenettverket var på besøk, var kommunens ForUT-Team tilstede. Dette teamet utvikler velferdsteknologi og har kommet langt på området. Denne dagen presenterte de ny spennende teknologi som skal hjelpe mennesker til å mestre egen situasjon slik at de kan bo lengre i eget hjem. Blant annet en «Room mate», - en sensor som fanger opp om det skjer et fall, en medisindispenser kalt «Evondos», - som automatisk sørger for at du får riktig medisin til riktig tidspunkt og samtidig gir hjemmetjenesten beskjed ved avvik, en mobil trygghetsalarm med GPS der varsel blir sendt til pårørende, samt den nye trygghetsalarmen der man kan få en egen pårørende-app hvor man kan sjekke status på alarmen.   

Visningen var åpen for dem som måtte ønske å høre presentasjon og tilhørerne var derfor alt fra interesserte, brukere og ansatte i Bodø kommune.

Bymodellen Bod
Bymodellen som står utstilt i Bylab. Fra venstre: Marianne Bahr Simonsen - prosjektleder for Smart Bodø, Marlene Uvsløkk - Tromsø kommune, Kjersti Rongved - Bodø kommune, Thomas Schjelderup - Harstad kommune. Foto: Bodø kommune

Bymodellen gir oversikt

Servicenettverket fikk også studere bymodellen som står utstilt i Bylab. Modellen er laget i tre og flere av bygningene er løse slik at de kan tilpasses etter hvert som nye bygg kommer opp i Bodø.

Nettverkets deltagere stilte gode utfordrende spørsmål til Bodøs Bylab som kvitterte med informative svar.

Bylab er til for alle i Bodø kommune. Vi er i startfasen, men har fått god oppslutning så langt fra de ulike prosjektene som er i gang i kommunen. Vi jobber kontinuerlig med hvordan vi kan videreutvikle konseptet og hvordan vi kan ta hånd om alle innspillene vi får. Vi er også spent på vår plass i det nye rådhuset når det står ferdig sommeren 2019, avslutter Marianne før nettverket må takke for seg etter en inspirerende stund hos Bylab.