Samfunnet beveger seg stadig mer i retning av digitale tjenester på bekostning av de fysiske tjenestene. Det er fordi det er effektivt og kostnadsbesparende, og mange ønsker slike løsninger. 

Men som historien til Joner og mange andre viser, faller også mange mennesker utenfor. Vi kjenner oss også igjen i beskrivelsen fra Forbrukerrådet: Utenforskapet rammer bredt og treffer unge som gamle.

Les mer.

Kilde: cw.no

Relaterte artikler: