Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Lager du digitale tjenester? Video med Solveig Kloppen

Oppdater deg på UU – via nett

Innovasjon og digitalisering

I disse tider da alle oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme, er det en fin anledning til å oppdatere seg på universell utforming. Bufdir har samlet en del videoer og kurs innen en rekke forskjellige tema.

– Jeg følte meg ubrukelig, og det er ikke god helse i det, sier Kristin Berg som er født blind. Hun har deltatt i en undersøkelse om synshemmedes forhold til IKT på jobb. Foto: Elin Ruhlin Gjuvsland

Data på jobben ble et hinder for blinde Kristin Berg

Universell utforming

Svært mange svaksynte og blinde vurderer å slutte i jobben fordi datateknologien blir for vanskelig. – Jeg følte meg dum over å si fra om at jeg sliter med å laste opp en fil, forteller blinde Kristin Berg.
Fra handlingsplanens forside.

Regjeringens handlingsplan møter kritikk fra funksjonshemmedes organisasjoner

Samfunns- og tjenesteutvikling

"Regjeringens visjon er et samfunn der alle mennesker deltar og gis muligheten til å bidra i samfunnet", står det i forordets 1. setning i Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025. Planen er full av gode intensjoner, men møter likevel tildels sterk kritikk i en samlet uttalelse fra funksjonshemmedes organisasjoner.