Hvem skriver vi for? Det åpenbare svaret er mottakeren/leseren, men i praksis kan det være andre i hjelpeapparatet som også skal tilfredsstilles. 

Hvordan når vi fram med budskapet? Hvordan oppfatter mottakeren formuleringene? Hva er kjernen i budskapet, og hvordan er det plassert i teksten? Kommer det viktigste først? Er det detaljinformasjon f.eks. fra lovverket som kunne vært plassert i et vedlegg eller henvist til gjennom en lenke?

Lytt, lær og bli inspirert!

Episode 19: Fattigdommens språk - NAV i møte med fattige

Episode 18: Hva betyr tillit? Om tillitsreformen og ny virksomhetsstrategi

Episode 17: Livet i et skjema: Om språket i legeerklæringer

Episode 16: Sosialhjelp som folk forstår

Episode 15: Maktspråk! Livepodkast fra Arendalsuka

Episode 14: Kan vi unngå misforståelser?

Episode 13: Forstår arbeidsgiverne NAV?

Episode 12: Den nye tolkeloven

Episode 11: Tydelig, til stede og løsningsdyktig? Språk og verdier

Episode 10: Ord som bygger broer. Om språk og sikkerhet.

Episode 9: Kultur for godt språk

Episode 8: På godt NAVsk julespesial

Episode 7: Tommel opp for ungdomsspråk?

Episode 6: Har NAV følelser?

Episode 5: Skriver og snakker vi nok om muligheter?

Episode 4: Vokser dagpenger på trær? Om vanskelige ord og uttrykk

Episode 3: Digital dialog

Episode 2: Klarspråk og juss

Episode 1: Hvorfor er klart språk viktig i NAV