Hvem skriver vi for? Det åpenbare svaret er mottakeren/leseren, men i praksis kan det være andre i hjelpeapparatet som også skal tilfredsstilles. 

Hvordan når vi fram med budskapet? Hvordan oppfatter mottakeren formuleringene? Hva er kjernen i budskapet, og hvordan er det plassert i teksten? Kommer det viktigste først? Er det detaljinformasjon f.eks. fra lovverket som kunne vært plassert i et vedlegg eller henvist til gjennom en lenke?

Lytt, lær og bli inspirert!