Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Tillit til Skatteetaten
Hva påvirker samfunnets tillit til Skatteetaten?, er en grundig artikkel fra Analyseavdelingen.
  Funnene kan få betydning for etatens prioriteringer i arbeidet for å øke tilliten på enkelte områder.
  Metodene og spørsmålsstillingene som er brukt har overføringsverdi til hele offentlig sektor.

Tverrfaglige team
Ny forskning på tverrfaglige team i helsesektoren, presenterer funn som også har overføringsverdi.
  Det viser seg gang på gang at de beste resultatene oppnås når vi samarbeider på tvers. 

Servicekultur og ledelse
Hvorfor ledere bør dyrke frem en servicekultur, er rettet mot privat sektor.
  Offentlig sektor har økonomisk sett ikke den samme driveren i bunn, selv om budsjettene skal holdes. Og ansvaret for å løse samfunnsoppdraget gjøres best med organisasjoner som har bygget opp en servicekultur.
  Det er et lederansvar, og en som har skjønt det er Mirja fra Gyldendal som jobber strategisk for å bygge kultur.

Tre mest leste forrige uke:


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrev: Arkiv med alle utgaver fra 2022


FOS-arrangementskalender: Se høstens tilbud


Ha en fortsatt fin arbeidsuke!

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder

Hva påvirker samfunnets tillit til Skatteetaten?

 

Ny forskning på tverrfaglige team i helsesektoren

 

Hvorfor ledere bør dyrke frem en servicekultur

 

Mirja fra Gyldendal jobber strategisk for å bygge kultur: – Aksepter at folk er forskjellige

 

Service- og tjenestekonferansen 2022: #ViEndrerSammen

 

– Negative holdninger til eldre griper dypt inn i samfunnet

 

Senteret er med i nordisk nettverk for aldersvennlige steder

 

Helhetlig grep - regjeringens topplederforum for bærekraftsmålene

 

eBevis forenkler innkjøpene i offentlig sektor

 

Her er årets tre beste offentlige innovasjoner

 

Hvem har ansvaret for å trekke grensene mellom arbeid og fritid?

 

3 gratis verktøy for et bedre arbeidsmiljø

 

Webinar: Arbeidsmiljø og en bærekraftig velferdsstat

 

Klarspråk: Når rett skal vera rett

 

Forum for offentlig service - arrangementskalender 2022

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no