eBevis er en datadelingstjeneste fra Brønnøysundregistrene, som fra den ble satt i drift våren 2019 har gitt forenkling for alle parter ved innkjøp i offentlig sektor. Det er fordi at informasjon kan hentes i sanntid direkte fra datakildene uten at tilbydere i næringslivet trenger å bruke tid på dette. Dette gir store gevinster for næringslivet og har stor betydning for tidsbruk og derved ressursbruk i offentlig sektor.

Les mer.

Kilde: brreg.no