Hvorfor bruke et arbeidsmiljøverktøy?

Et slikt verktøy gjør det enkelt å komme i dialog om arbeidsmiljø. Det hjelper dere til å finne løsninger som kan gjøre arbeidsmiljøet bedre, og forebygge sykefravær som følge av jobben.

Les mer.

Kilde: idébanken.org