KS er invitert som fast medlem i forumet. Etableringen er et av tiltakene i den nylig vedtatte nasjonale handlingsplanen «Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030».  KS har hatt god dialog med kommunal- og distriktsdepartementet om utformingen av forumet som består av 13 faste medlemmer og ledes av kommunal- og distriktsministeren. Kunnskapsministeren, klima- og miljøministeren, næringsministeren, utviklingsministeren, NHO, med flere møter også.

- Vi har akkurat fått en rapport fra OECD der det pekes på at siloorganiseringen i statlig sektor i Norge er det fremste hinderet for innovasjon. KS’ kartlegging av kommunesektorens arbeid med FNs bærekraftsmål viser at sektorovergripende tenkning og evne til å løse utviklingsdilemma i kommunesektoren begrenses av statlig sektorpolitikk. Flere FoU’er fra KS og andre viser det samme. Derfor vil jeg rose regjeringen for å samle så mange på tvers av departement og sektorer om en av de fremste utfordringene i vår tid, sier Gunn Marit Helgesen.

Tema for første møte er energiforsyning – klima, natur og konkurransekraft.

Les mer.

Kilde: ks.no

Kristine Aasen, kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregistrene er hovedtaler (Keynote Speaker) 03.11. Kristine brenner for en bærekraftig samfunnsutvikling der digitalisering er et viktig og kraftfullt verktøy. Hun er på listen over Norges 50 fremste tech-kvinner 2020. Foto: Digitaliseringsdirektoratet
Kristine Aasen er kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregistrene. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Bærekraftsmålene hjelper oss å tenke nytt

Kristine Aasen er kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregistrene, og er hovedinnleder 03.11 på Service- og tjenestekonferansen 2022. Kristine brenner for en bærekraftig samfunnsutvikling der digitalisering er et viktig og kraftfullt verktøy.

Kristine vil snakke om at Bærekraft er et omfattende arbeid som krever at vi alle sammen omstiller måten å tenke og jobbe på. I året som har gått har vi sett på hva vi allerede gjør som er relatert til bærekraftsmålene. Neste steg er å se hva vi kan gjøre framover for å gi et enda større bidrag som faktisk monner.

Hun er på listen over Norges 50 fremste tech-kvinner 2020, en kåring i regi av ODA-nettverk og Abelia. Kristine har tidligere arbeidet i blant annet Digitaliseringsdirektoratet, Brønnøysundregistrene og IBM.