I episoden lærer du om hvordan teknologi og digitalisering aktivt brukes i inkluderingsarbeid, og hvordan offentlig og privat sektor anvender dette. Hvordan kan offentlig og privat sektor jobbe sammen for å sørge for at teknologien som anvendes ikke diskriminerer?

Les og lytt.

Kilde: polyteknisk.no