Mindulness-instruktør Viggo Johansen forteller at vi ikke er laget for alltid å være «på», så konsekvensen blir at vi bruker mer energi enn vi har – og det er et regnestykke som ikke går opp. Derfor blir de naturlige følgene av å hele tiden være «på», i tillegg til fysisk slitenhet, symptomer som redusert oppmerksomhetsevne, dårligere konsentrasjon, redusert korttidshukommelse, svekket dømmekraft og lavere emosjonell intelligens – for å nevne noe, påpeker han.

– Det er synd at det er et ideal å skulle være «på» hele tiden, og at det blir sett på som en styrke, når det egentlig er det motsatte som er sant: du må kunne skru av med kvalitet for å kunne være på med kvalitet. Restitusjon er en forutsetning for å prestere med kvalitet, både fysisk og mentalt.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no