− Vi har jobbet med å bygge vårt nettverk av aldersvennlige kommuner siden 1. februar i fjor. Det er svært hyggelig at vi allerede nå er ønsket inn som medlem i Nordens velferdssenter sitt nettverk. Dette vil gi kommunene en stor verdi, sier Wenche Halsen, leder i senteret for et aldersvennlig Norge.  

− Medlemskapet gir norske kommuner et direkte innblikk i hva som skjer i andre nordiske land av aldersvennlig utvikling. Vi er også det første som inkluderes i nettverket som et senter med et eget nettverk, og ikke som en enkelt by eller kommune. Det er ekstra spennende, forteller Anne Berit Rafoss, prosjektleder for Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn. 

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no