Dette sa Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk, på et arrangement i Oslo tidligere denne uka.

– Eldre tillegges negative egenskaper, til og med dårlige holdninger, utelukkende basert på fødselsdato. Er du født før 1965, er du per definisjon rasist og klimafornekter.

Hun er indignert over at det er så sosialt akseptert å bruke en retorikk om eldre som du ikke kunne brukt om andre, for eksempel folk med en annen hudfarge. Dette har hun nylig skrevet en kronikk om på NRK.

Flere forskere, ledere og samfunnsdebattanter var samlet i Oslo denne uka for å diskutere diskriminering av eldre.

Les mer.

Kilde: forskning.no