Hjemmekontor er ikke et nytt fenomen. Men omfanget og intensiteten av hjemmekontorbruken under pandemien satte på spissen en del fra før kjente problemstillinger. Mange opplevde for eksempel at grensene mellom arbeid og fritid ble mer utflytende. Et av de viktigste spørsmålene vi må å stille oss nå, er derfor hvor grensene skal gå mellom arbeidstid og fritid når arbeidstakere potensielt kan jobbe hvor og når som helst. Dessuten, hvem har ansvaret for å trekke disse grensene?

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no