Erfaringene fra pandemien, klimaendringer og den pågående krigen i Ukraina har satt samfunnssikkerhet på dagsordenen i norske kommuner. Ekstremværet «Hans» er et ferskt eksempel på at kommunene også må være forberedt på å håndtere flom og klimarelaterte trusler.

Totalberedskapskommisjonen påpeker i NOU 2023:17 kommunenes ansvar for å ivareta liv, helse og verdier i lokalsamfunnet. De tar til orde for at kommunenes beredskapsarbeid må styrkes gjennom blant annet å etablere beredskapsråd og å øve lokale ressurser.

Les mer.

Kilde: kommunal-rapport.no


Annonse:

20.10: Beredskap, sikkerhet og krisekommunikasjon

AstridEJørgensborg_annonse1000.jpeg

Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Dette innlegget på Service- og tjenestekonferansen 20.10. fokuserer på god informasjon i de rette kanalene når kriser oppstår.

Astrid Elisabeth Jørgensborg har blant annet jobbet som beredskapskoordinator i Rogaland, og prosjektleder for brannforebygging for risikoutsatte grupper i Stavanger.

Spor F i programmet byr på oppdatert kunnskap fra tre foredragsholdere som vet hva de snakker om.