Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
I organisasjoner der kunnskap utgjør kjerneressursen vil det være behov for kontinuerlig utvikling og deling av ny kunnskap. Det blir dermed viktig å tenke på hvilke typer erfaringer vi velger å dele og hvordan det er mulig å legge til rette for en kultur preget av læring og samskaping. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Feil, flopp og fuckups som ideal

Ledelse

Organisasjoners feil kan være en viktig kilde til forbedring og læring, og kan bidra til å beholde konkurransemessige fordeler. Det viser seg imidlertid at vi trekkes mer til suksess enn vi liker å tro, og at for å lykkes i å lære av feil, kreves det metodisk jobbing.
Sammen med DOGA skal Senteret for et aldersvennlig Norge se etter søknader med spesielt fokus på aldersvennlige løsninger innen transport og mobilitet. Foto: Pixaby / Pexels

Utvikling av aldersvennlige løsninger - søk om penger

Samfunns- og tjenesteutvikling

DOGA deler ut inntil 125.000 kroner til inkluderende designprosjekter, og søknader som på ulike vis løfter frem aldersvennlig transport og mobilitet er blant fokusområdene.
Halvparten av deltagerne i introduksjonsprogrammet har lav digital kompetanse og har store problemer med å delta aktivt i en digital hverdag. Illustrasjon: Fra rapportens forside

Nyankomne flyktningers digitale hverdag

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan bruker nyankomne flyktninger digitale verktøy og tjenester? Hvilke digitale utfordringer møter de i et nytt land? Proba og KPMG har kartlagt nyankomne flyktningers digitale hverdag, og hvordan ulike tjenester kan tilpasses deres behov.
Kjersti Rongved, serviceleder, Bodø kommune

FIKS digiorden ordner opp!

Innovasjon og digitalisering

Det er mye å holde orden på i en kommune. Digitaliseringen har økt kraftig de senere år, og flere og flere systemer er tatt i bruk. I de aller fleste systemer befinner det seg personopplysninger som skal forvaltes på en sikker måte.

Sjekker du stadig nettaviser og sosiale medier når du er på jobb? Forskning tyder på at multitasking går hardt utover både konsentrasjon og hukommelse, skriver Anders Hansen i dette bokutdraget. Foto: Yan Krukov / Pexels.

Hjernen din fungerer dårligere når du multitasker

Innovasjon og digitalisering

Vi oppholder oss mindre enn fire sekunder på en femtedel av alle nettsider. Higen etter ny informasjon får oss til ville gjøre flere ting samtidig. Men de fleste presterer dårligere når de multitasker, skriver Anders Hansen i boka Skjermhjernen.