Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Disse utfordringene ved digitaliseringen av samfunnet er så store at det bør utarbeides en handlingsplan for hvordan dette kan håndteres i fremtiden, skriver Alice Moræus. Hun er forundret over at det ikke er høyere oppe på agendaen både i det offentlige Norge, i media og hos politikere. Illustrasjon: uutilsynet.no

uubloggen: Digitalisering av samfunnet – et folkehelseproblem

Digital inkludering

Som lege og som datter til en aldrende mor har jeg en økende bekymring knyttet til digitalisering av samfunnet uten gode reserveløsninger for en stor andel av befolkningen som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse, skriver Alice Moræus.

Brukerinvolvering er nøkkelen i utvikling og innovasjonsprosesser. For å avdekke faktiske behov og sikre at det skapes treffsikre og brukervennlige løsninger for den enkelte, har NSCC et eget nasjonalt testsenter – Norwegian Smart Care Lab (NSCL) . Foto: NSCC

Samarbeid om smarte løsninger

Innovasjon og digitalisering

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Senteret for et aldersvennlig Norge blir partnere. − Vi har mange felles mål, og jobber begge for at Norge best mulig kan håndtere den demografiske utviklingen, sier Arild Kristensen, CEO i NSCC.
Universell utforming skal minske funksjonsgapet og ivareta den enkelte sin rett til samfunnsdeltaking, bygge ned digitale barrierar og hindre at nye oppstår, skriver Brynhild Runa Sterri, fagdirektør i Tilsynet for universell utforming av ikt i Digitaliseringsdirektoratet. Foto: Digitaliseringsdirektoratet.

uubloggen: Digitalt utanforskap og diskriminering

Digital inkludering

Stadig fleire personar set fram klagesaker som følgje av manglande universell utforming av ikt. Manglande universell utforming fører til digitalt utanforskap. Det er viktig at stemmene til dei som opplever dette blir høyrt. Difor tek tilsynet desse sakene på største alvor.

Måleindikatorer for universell utforming. Illustrasjonsbilde: Difi.

Ny handlingsplan fra regjeringen om universell utforming

Samfunns- og tjenesteutvikling

Regjeringens nye handlingsplan for universell utforming 2021-2025 inneholder 65 konkrete tiltak på en rekke sentrale samfunnsområder og har fått navnet "Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge".