Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Korte åpningstider og lang ventetid på telefon utgjør en risiko for at Nav-kontorets funksjon som samfunnets siste sikkerhetsnett ikke fungerer etter hensikten, skriver Helsetilsynet i rapporten. Foto: NAV

Korte åpningstider og lang ventetid på telefon utgjør en risiko

Samfunns- og tjenesteutvikling

Helsetilsynet ser alvorlig på at det fører til at enkelte brukere ikke får hjelp til å dekke grunnleggende behov som penger til mat, strøm og bolig, til riktig tid. I en rapport forteller de at Statsforvalterne i 2020 og 2021 undersøkte tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav ved oppmøte, på telefon og digitalt i 70 kommuner. Nav stiller seg bak Helsetilsynets vurdering.

Vi vet fra forskningen at erfaring med arbeidsinkludering – både gode og dårlige – gjør virksomheter mer tilbøyelige til å inkludere flere, skriver artikkelforfatterne. Foto: Wikipedia

De «med hull i cv-en» ble de mest engasjerte og lojale ansatte

Samfunns- og tjenesteutvikling

Ansatte rekruttert via Nav omtales som de mest engasjerte og lojale i bedrifter vi har snakket med – de har «kjent på utenforskapet» og ønsker seg ikke tilbake. Men en spesiell type ledelse må til.

Om lag 50 deltakere som representerer kommunale og fylkeskommunale eldreråd har vært med på piloten for eldrerådsopplæring. Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge.

Eldrerådsopplæring testet ut i Vestfold og Telemark

Samfunns- og tjenesteutvikling

Senteret for et aldersvennlig Norge har i samarbeid med KS og Pensjonistforbundet i oppdrag fra regjeringen å utvikle et opplæringstilbud for eldreråd. I høst er en egen pilot testet ut med deltakere fra kommunene i Vestfold og Telemark.