Fint å innrømme feil

– Litt ydmykhet fra ledere hjelper mye når man skal hjelpe en gruppe med å jobbe mer produktive og samarbeidsvillige, sier forsker Roger Goddard i en pressemelding fra Ohio State University.

Men hvorfor skal lederens stil ha innvirkning?

– Når folk føler at lederen innrømmer feil og er åpen for å lære fra andre, bidrar alle mer og gjør gruppene mer effektive, mener han.

Dette har forskerne kommet frem til ved å spørre 537 lærere fra 238 forskjellige lærergrupper.

I disse gruppene setter lærere fra ulike skoler seg ned for å utveksle erfaringer og kompetanse som de kan ta med seg tilbake til klasserommet. Og hver gruppe har en leder.

Les mer.

Kilde: forskning.no