Respekt. Åpenhet. Tillit. Mot. Omtenksom. Ansvarlig. Inspirerende. Nysgjerrig.

Du kjenner ordene. Du har hørt dem før. Substantiver og adjektiver blander seg lett sammen. Likevel skjønner vi hva de mener. Alle organisasjoner utroper sine verdier. Øvelsen har ridd landet lenge.

Men virker det? Faglig sett bør du være skeptisk til påstanden. Utbasunering av verdier har sjelden noe å si. Tvert imot kan det slå negativt ut.

Les mer.

Kilde: bi.no