Det sier Michelle Grude Heggen, som er rådgiver for Leve Hele livet i NFS.

− Vi ønsker at samarbeidet med senteret skal sikre den tverrfaglige kompetansen for aldersvennlige tiltak ute i frivilligsentralene. Sammen kan vi synliggjøre seniorressursen som et viktig ledd for å løse samfunnsutfordringer og bidra til en bærekraftig fremtid, legger hun til.

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no

Mellom fag og frivillighet - ett av sporene på Service- og tjenestekonferansen 2022