Petter Bae Brandtzæg og Jill Walker Rettberg er gjester i sesongens første episode av Kommunikasjonspodden, og debatterer hvordan kunstig intelligens (KI) kan påvirke kommunikatørenes rolle.

Les mer.

Kilde: kommunikasjon.no