Ytringsfrihetskommisjonen konkluderte med at ytringsfriheten har gode kår i Norge da de la frem sin rapport i høst. Alt er likevel ikke like positivt, og kommisjonen så også noen mørke skyer.

Én av de mørke skyene er ytringsfriheten i arbeidslivet: Undersøkelser fra forskningsstiftelsen Fafo viser at takhøyden for å ytre seg er blitt lavere de siste årene.  Arbeidstakere kvier seg stadig mer for å delta i den offentlige debatten.

Slik kan vi ikke ha det!

Én av fem ansatte sier at de er blitt irettesatt når de har uttalt seg offentlig. Like mange har mottatt negative reaksjoner etter å ha varslet om kritikkverdige forhold. Disse tallene er hentet fra en Fafo-undersøkelse fra 2017.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no