En ny rapport viser at mange europeiske bedrifter ikke utnytter fordelene med digitalisering. Det gjør det vanskelig å konkurrere mot aktører i den globale økonomien som har kommet lenger i moderniseringen.

Skyen har en avgjørende rolle i digitaliseringen av det private så vel som det offentlige. Både for å kunne respondere raskt på uforutsette hendelser og for å kunne realisere store som små muligheter. Et godt eksempel er den viktige rollen skyen har hatt, og har, for å håndtere den pandemien som hele verden har vært gjennom – og som på ingen måte er over.

Les mer.

Kilde: digi.no