Mange reflekterer over hvordan en teknologistyrt arbeidsdag preget av et stort antall digitale enheter, skjermer, systemer og stimuli kan skape stress og kognitiv overbelastning. Hvordan teknologi kan fremme ansattes velvære, er mindre belyst.

Virksomheters tilbud for å fremme samarbeid, trivsel og velvære blant ansatte omfatter tradisjonelt ulike trenings-, behandlings- og sosiale aktiviteter. Det er på tide å se på hvordan teknologi kan spille en rolle i dette bildet, og dermed være et nyttig verktøy for noe mer enn økt effektivitet og produktivitet.

Les mer.

Kilde: cw.no