Skrevet av Birgitte Engebretsen - Administrerende direktør i Telenor Norge


 

E-tjenesten la nylig frem årets trusselvurdering hvor de slår fast at vi i dag står overfor en farligere sikkerhetspolitisk situasjon enn for et år siden.

Telenor og andre eiere av kritisk infrastruktur utgjør en viktig del av Norges totalforsvar. Folk flest tenker naturligvis ikke over hva det innebærer, så lenge alt virker. Har du tenkt på hva som skjer dersom vi for eksempel mister tilgang til strøm eller internett over lengre perioder?

Lengre nedetid i kritisk infrastruktur som dette vil i ytterste konsekvens lamme samfunnet. Telenors nett og tjenester er avgjørende for at samfunnskritiske funksjoner som vann- og strømforsyning, nødetater, økonomi og helse skal fungere.

Les mer.

Kilde: telenor.no


Annonse:

Nettroll, løsepengevirus og andre digitale trusler! er eget spor på Service- og tjenestekonferansen 2024

Vi har sikret oss Eskil Grendahl Sivertsen som foredragsholder. Han ble kåret til årets forskingsformidler i 2023, og er en av Norges fremste eksperter innen kognitiv krigføring, manipulasjon og påvirkningsoperasjoner. Han innleder på spor E - Nettroll, løsepengevirus og andre digitale trusler!

EskilGrendahlSivertsenAnnonse.jpeg