Stortinget, ved Familie- og kulturkomiteen har bedt regjeringen om å starte et arbeid der informasjon fra Frivillighetsregisteret danner grunnlag for samtlige søknadsordninger som administreres av staten. Dette er gode nyheter for det betyr at Frivillighetsregisteret nå vil bli en enda tydeligere inngangsport for de som skal søke om støtte. I dag er det uoversiktlig for frivilligheten – som fortjener stor anerkjennelse for jobben de gjør – og som trenger gode betingelser og gode rammevilkår. 

Komiteen forklarte ellers hva de forventer når det gjelder Frivillighetsregisteret: At det skal være oppdatert og at man kan gjenbruke data til forenkling for frivilligheten. Dette bidrar til at det blir enklere å søke støtte til det gode arbeidet. 

Les mer.

Kilde: brreg.no