Oppropet advarer mot at avansert KI vil føre til grunnleggende endringer i hvordan vi lever livene våre, og de sier at vi de siste månedene har sett et kappløp om å utvikle teknologi som selv ikke de som står bak klarer å forstå og kontrollere. De peker på negative effekter som desinformasjon, manipulering og at mennesker ukritisk blir erstattet av maskiner på arbeidsmarkedet.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no