Jeg fylte nettopp 50. Det er en tid for å reflektere, oppsummere, og se både bakover og fremover. Jeg har brukt mye tid på å bla i gamle album de siste ukene, og det har fått meg til å tenke hvordan velferdsstaten har utviklet seg siden jeg ble født. 

Siden midten av 70-tallet har vi hatt en rivende utvikling av nettopp velferdsgoder og sosialt sikkerhetsnett i Norge. Dette er ordninger vi gjerne tar for gitt og ser på som en selvfølge.

Vi husker kanskje heller ikke hvordan livet var uten disse godene. Det kan da føles fristende å endre på eller redusere dem, uten egentlig å tenke helt gjennom hvorfor de er der og hvordan de ble til.

Det tror jeg at vi skal tenke oss nøye om før vi gjør.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no