Verden er blitt mer uforutsigbar. Pandemi, krig og inflasjon preger livene våre. Et trygt samfunn forutsetter at vi er forberedt på kriser som kan inntreffe. Utfordringene er mange og stiller krav til hvordan beredskapsplaner utformes, implementeres og iverksettes.

Alle har en rolle

Tidligere kriser har vist oss at hele samfunnet har en rolle i samfunnssikkerheten og beredskapen. Samfunnssikkerhet sørger for å forebygge og beskytte samfunnet mot alvorlige trusler, mens beredskap handler om å være forberedt på og håndtere akutte situasjoner.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no

Beredskap, sikkerhet og krisekommunikasjon

Beredskap, sikkerhet og krisekommunikasjon er ett av de 5 sporene på Service- og tjenestekonferansen 20.10.