Gjør du det du virkelig brenner for? Elsker du jobben din og er genuint opptatt av menneskene rundt deg? Er du alltid nysgjerrig på å skaffe deg ny innsikt? Da har du større mulighet til å lykkes som leder. Det mener i hvert fall Bente E. Engesland, hodejeger i rekrutteringsselskapet Headvisor.

Den nye talentjakten

– Vi er ved et veiskille. Verdidrevet ledelse blir viktigere i fremtiden. Integritet, inkludering og involvering er nøkler for ledere som ønsker å få til resultater i sine organisasjoner. Klima- og miljøkrisen og konsekvenser av pandemien er en «wake up call», et rop om modig lederskap. Det betyr at også alle som jobber med HR og rekruttering, må tenke nytt.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no