Slik bruker du veilederen

Du kan legge opp arbeidet som en prosess og gå gjennom alle temaene steg for steg, eller du kan bruke veilederen til å få inspirasjon og hjelp til enkeltaktiviteter når du har behov for dem. Veilederen er digital, der hvert tema inneholder flere aktiviteter med tilhørende materiale og nedlastbare verktøy.

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no