Mange ledere har opplevd å ha ansatte som har mistet motivasjonen på jobb. Dette kan være svært frustrerende, spesielt om man opplever at man har vært empatisk og tilstedeværende. Da kan det bli enda vanskeligere å gi enda mer empati eller motivasjon når noen er uengasjerte i jobben og lite produktive som et resultat.

En typisk forklaring fra en engasjert leder vil være at problemet ligger hos de ansatte, muligens er det en eller flere primadonnaer med alt for store behov, kanskje noen organisasjonen bare burde kvitte seg med? Men er det beste å få disse til å slutte, eller finnes det måter en kan vekke motivasjonen hos de ansatte igjen?

Les mer.

Kilde: bi.no