Det har skjedd ein stille digital revolusjon i folkevalde organ. Det er ikkje lengje sidan det jamleg dumpa ned tjukke konvoluttar med sakspapir i postkassane til tusenvis av kommunestyrerepresentantar. Slikt er i dag i stor grad digitalt og tilgjengeleg på nett (presumptivt universelt utforma!) for både representantane og andre som måtte vere interesserte.

Les mer.

Kilde: uutilsynet.no