1. februar 2023 var ein merkedag for alle oss som jobbar med universell utforming på nett, og var nok ei vekkjar for mange andre. Dette var dagen alle offentlege nettstadeigarar skulle ha gjort opp status for universell utforming på sine nettstadar. Og ikkje berre dét, dette skulle erklærast via på nettstaden www.uustatus.no og erklæringa som då vart generert – tilgjengelegheitserklæringa – skulle vere publisert på den aktuelle nettstaden. Alt dette innan 1. februar altså.

Les mer.

Kilde: uutilsynet.no